Samisk videregående skole Karasjok | Sámi Joatkkaskuvla Kárášjogas

 

Om prosjektet

Ulrika Tapio Blind (f. 1972) er en samisk-svensk kunstner som bor og arbeider i Karesuando, Sverige. Hun jobber innenfor en rekke kunstneriske uttrykk, hovedsakelig maleri, bokillustrasjon og tekstil. Hun er også aktiv som kunstpedagog. Blind har hatt en rekke separat- og gruppeutstillinger både i Sápmi og i utlandet.

En installasjonsserie på fem figurative malerier og seks vegghengte skulpturer ble i 1999 kjøpt inn til Samisk videregående skole. Serien heter Illu (Lykke), og verkene i serien kan forstås uavhengig av hverandre, samtidig som de forsterker hverandre ved å vises samlet. Det sentrale elementet gjennom hele verksserien er ansikter. Maleriene er utført i sterke og klare farger som man kjenner igjen fra det samiske flagget. Skulpturene er utført i en blanding av akrylmalt pappmasjé og tre.

Ulrika Tapio Blind (r. 1972, Gárasavvonis) lea sámi dáiddár, gii ássá ja bargá Gárasavvonis Ruoŧa bealde. Blind bargá máŋggain dáiddalaš ovdanbuktimiin, eanaš govvanjuohtamiin, girjeillustrašuvnnain ja tekstiillain. Son bargá maid dáiddapedagogan. Blind lea doallan eatnat sierra- ja joavkočájáhusaid sihke Sámis ja olgoriikkain. Installašuvdnaráidu mas leat vihtta figuratiiva govvanjuohtama ja guhtta seaidnái sorjaluvvon govvačuolahusa, ostojuvvui jagi 1999 Sámi jatkkaskuvlii. Ráiddu namma lea Illu, ja ráiddu dáiddabarggut sáhttet iešguhtege áddejuvvot bođuid, seammás go dat nannejit nubbi nuppi go čájehuvvojit oktalaččat. Olles dáiddabargoráiddu guovdilis áhta lea ámadajut. Govvanjuohtamiin leat garra ja šerres ivnnit, maid olmmoš dovdáha sámi leavggas. Skulptuvrrat leat dahkkojuvvon akrylamálejuvvon bábirmáššeas ja muoras.

Detaljer

Adresse

Niitonjargeaidnu 30, 9730 Karasjok

Kunstner

Ulrika Tapio Blind

Ferdigstilt dato

30.05.2001

Prosjektansvarlig

Dag Wiersholm
Kristine S. Smeby

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Annelise Josefsen

Arkitektkontor

Alta arkitektkontor AS

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk