Rusta leir, Bardufoss

Kunstprosjektet Quis custodiet ipsos custodes er en installasjon bestående av seks skilderhus. Prosjektet åpner for tanker omkring forsvar, og den menneskelige dimensjonen som kommer til uttrykk nettopp med disse vaktpostene.

Quis custodiet ipsos custodes, Dyveke Sanne. Fotograf: Halvor Bergan/Dyrvik Arkitekter

Om prosjektet

Et skilderhus er et lite åpent vakthus hvor vaktene ved leiren kan søke ly for vær og vind. Slike hus har vært benyttet av militæret i en rekke land i flere hundre år. Dyveke Sannes (NO) prosjekt bygger konkret på skilderhusenes opprinnelige form og dimensjoner, men de er uten funksjon som reelle vaktposter og er plassert i forhold til hverandre på en utradisjonell måte. Verkets latinske tittel Quis custodiet ipsos custodies kan oversettes til norsk som: hvem skal vokte vokterne. Uttrykket sies å stamme fra den romerske poeten Juvenal som levde i det første århundret etter vår tidsregning, og brukes gjerne om forhold som berører det filosofiske spørsmålet om hvem som holder øye med hvem. I vår tid og del av verden kan uttrykket også ha betydningen hvem skal vokte demokratiet.

Dyveke Sannes hus er laget av syrefast, speilpolert stål med opplyst, innvendig kledning i varme naturtoner. På en innvendig vegg har hvert hus en utskåret tekst, og disse reflekterer rundt det filosofiske spørsmålet som tittelen på prosjektet viser til. Husene er plassert i en furulund i leiren, og rundt ligger et ledelsesbygg, en ny, stor messebygning, og et område for oppstillinger og seremonier. Et stort antall mennesker passerer stedet hver dag.

Rusta leir (tidligere Bardufoss leir) ble opprettet under andre verdenskrig, og det militære nærværet i lokalsamfunnet er stort. Mange av dem som bor i Målselv kommune, hvor leiren ligger, er tilknyttet Forsvaret. Sammen med Maukstadmoen leir i Øverbygd og Setermoen leir i nabokommunen Bardu, er leiren det militære tyngdepunktet i fylket.

 

Detaljer

Adresse

Målselv, 9325

Fylke

Kunstner

Dyveke Sanne

Ferdigstilt dato

04.12.2015

Kunstfaglig prosjektleder

Stine Arnet Høyem

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Hans Thorsen
Tiril Schrøder

Arkitektkontor

Dyrvik Arkitekter AS

Mottakerinstans

Forsvaret

Byggherre

Forsvarsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Ikke tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg