R5, Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet ønsket seg mer kunst til sine møte- og kontorlokaler i Akersgata. Fra før fantes det foto og enkelte grafikkarbeider. Leting på KOROs lager resulterte i et utvalg av malerier signert tre ulike kunstnere, der fellesnevneren er at verkene er produsert i samme tidsånd.

 

Om prosjektet

Gunnar Aunes (f. 1944 i Hemnes, bor og jobber i Hølen) to figurative malerier Sommernatt fra 1984 og Mars fra 1986, ble på 1980-tallet en del av kunsten ved Hærens Forvaltningsskole i Halden, til denne ble nedlagt. Kunstverkene har nå fått en ny plassering hos Samferdselsdepartementet. Aune er utdannet ved Statens Håndverks – og kunstindustriskole i Oslo (nåværende KHIO) mellom 1967 og 1970. Han har en lang rekke separat – og gruppeutstillinger bak seg, er kjøpt inn av offentlige og private samlinger og har utført flere kunstoppdrag i offentlige rom. Han er også kjent for sine teknisk dyktig utførte både kull – og blyantstegninger. Typisk for Aunes motiver er tomrommet som omgir dem, der selve motivet får stå for seg selv og fremheves. Dette kommer spesielt tydelig fram i Sommernatt, der billedflaten domineres av en kompakt klynge trær.

Det lekne og ekspressive uttrykket hos Britt Juul (f. 1964 i Farsund, bor og arbeider i Oslo) kom også til sin rett i departementets lokaler. Tre fargesterke og nonfigurative oljemalerier: Fra vindenes tid, Mistral, Trodde det var Amor men det var en ape, og Octopussy, alle fra 2000, hang tidligere ved Ålesund trygdekontor. Juul er utdannet ved Statens Håndverks- og kunstindustriskole og Kunstakademiet i Oslo og har vært representert ved en rekke kollektiv – og separatutstillinger, i tillegg til kunstprosjekter i det offentlige rom. Hun jobber med fargen som et viktig bærende element i bildene, som ellers kjennetegnes av abstraherte former med klare referanser til modernismens formspråk. Selv om uttrykket er abstrakt kan formene likevel minne om naturens former, og naturen er også en mye brukt inspirasjon og referanse for Juul.

Anders Kjær (f. 1940, Stockholm, oppvokst i Kristiansand) er autodidakt som kunstner, og studerte kunsthistorie og filosofi ved Universitetet i Oslo, før han bestemte seg for å bli kunstner. Hans utstillingsdebut kom på Høstutstillingen i 1966, og han hadde sin første separatutstilling på Kunstnernes Hus allerede i 1968. Gjennom 1970-tallet var han knyttet til Gras-gruppa, og det var i denne tiden med politisk engasjert kunst at han på alvor begynte å jobbe mer og mer i et figurativt formspråk, etter å ha laget en rekke nonfigurative arbeider. I tillegg til maleri har han også utforsket ulike grafiske metoder. Etter hvert har han arbeidet med nordiske naturmotiver i et uttrykk som kan minne om impresjonisme. Spesielt veier som går innover i et uidentifisert landskap er et gjentagende motiv i Kjærs` kunst, slik som vi ser i de stemningsfulle maleriene Soloppgang for NSB fra 1981, som tidligere hang ved Drammen togstasjon.

Detaljer

Adresse

Akersgata 59, 0180 Oslo

Kunstnere

Britt Juul
Gunnar Aune
Anders Kjær

Ferdigstilt dato

01.08.2020

Prosjektleder

Anna Katharina Haukeland

Kurator

Anna Katharina Haukeland

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for besøkende

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk