Porsangmoen leir

Porsangmoen leir ligger på 70 grader nord og er den nordligste militære garnison i verden. Forsvaret er nå i gang med å utvide det militære området og KORO utvikler et kunstprosjekt til de nye fasilitetene.

Foto Forsvaret, Foto Forsvaret. Fotograf: Forsvaret.no
Foto Forsvaret, Foto Forsvaret. Fotograf: Forsvaret.no

Om prosjektet

Garnisonen i Porsanger ble opprettet i 1965. Det har gjennom årene vært skiftende aktivitet og ulike avdelinger i leiren, men alle har vært landmilitære avdelinger. På 2000-tallet var det liten aktivitet i leiren, og framtiden for Porsangmoen var uviss.

Utløst av et refundert syn på landforsvaret i nord er Porsangmoen fra slutten av 2010-tallet blant Hærens største utviklingsområder. Forsvaret foretar for tiden en ytterligere oppbygging av Finnmark landforsvar, og det militære området utvides med flere nye bygg og funksjoner.

KORO er i gang med å utvikle et uteromsprosjekt sentralt plassert i leiren. Nærmere informasjon om kunsten publiseres ved ferdigstillelse.

 

Detaljer

Adresse

Porsangmoen garnison, 9709 Porsangmoen

Fylke

Finnmark

Planlagt ferdigdato

31.12.2024

Kunstfaglig prosjektleder

Janicke Heggem Rudi Iversen , KORO

Kurator

Marit Justine Haugen , KORO

Mottakerinstans

Porsangmoen leir

Arkitektkontor

LPO Arkitekter AS

Byggherre

Forsvarsbygg

Program

Kunst til andre offentlige arenaer