NTNU i Trondheim, Geologibygget, Gløshaugen

Uten tittel, Hilmar Fredriksen. Fotograf: Cathrine Wang / KORO

Detaljer

Adresse

Høgskoleringen 6, 7034 Trondheim

Fylke

Kunstner

Hilmar Fredriksen

Ferdigstilt dato

17.10.1996

Prosjektansvarlig

Dag Wiersholm

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Solrunn Rones

Arkitektkontor

Per Solem arkitektkontor

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk