NTNU i Gjøvik

Felles for verkene i Børre Sæthres kunstprosjekt ved universitetet er at de tar sikte på å fungere som grep i dialog med arkitekturen i bygget og kommentere byggets formål. Gjennom et forsiktig samspill med byggets arkitektur har intensjonen bak kunstprosjektet vært å skape en sensitiv men tydelig identitet for NTNU i Gjøvik.

Untitled (Shape Revisited), Børre Sæthre. Fotograf: Børre Sæthre

Om prosjektet

Utsmykkingsutvalget ønsket kunst som kunne understreke byggets karakter på en gjennomgående og helhetlig måte, og glassflatene pekte seg ut som gode utgangspunkter for kunstneriske inngrep. Etter vurdering av seks kunstnere med erfaring og kompetanse på glass og lys, gav utvalget oppdrag om forprosjekt til Børre Sæthre. I forslaget presenterte Sæthre tre ulike grep for tre ulike områder i bygget, hvor lys, skygge og forandring er overordnede tema.

Detaljer

Adresse

Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik

Fylke

Innlandet

Kunstner

Børre Sæthre

Ferdigstilt dato

13.08.2007

Prosjektansvarlig

Mette Kvandal

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Ella Heidi Sand

Arkitektkontor

Futhark Arkitekter

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk