Norway House, Brussel

Kunstnerne Espen Brændsrød, Inger Johanne Rasmussen og Thomas Hestvold har tilført Norges Hus i Brussel kunstuttrykk som er solid forankret i norsk landskap og kultur, men også kan tolkes inn i videre sammenhenger.

Norway House, Brussel, Belgia. Fotograf: regjeringen.no

Om prosjektet

Norges Hus er sentralt plassert i hovedkvarteret til EU-institusjonene i Brussel, og disponeres av den norske ambassaden, den norske delegasjonen til EU samt flere norske bedrifter. Ved rehabilitering av bygget i 2006–2008 ble det gjennomført et kunstprosjekt som har bidratt til byggets moderne, arkitektoniske uttrykk.

Espen Brændsrøds verk Vage terreng henger fra taket bak glassveggen i inngangspartiet, som strekker seg over tre etasjer. Verket er godt synlig også fra utsiden. Det består av fire store pleksiglassplater med påmalte, vertikale striper i brunt, oransje og litt blått. Plassering og lyssetting av de gjennomsiktige platene skaper et spill mellom overlappende striper i ulike farger og tykkelser. Tittelen gir assosiasjoner til natur. Samtidig er utformingen så abstrakt at verket også åpner for mer symbolske tolkninger.

Inger Johanne Rasmussen står bak tre gulvtepper i ull til foajéområdet i 9. etasje. Teppene har brede, rektangulære felt som kontrasteres av ovale prikker i lysende farger. De er inspirert av utsikten fra Hovedøya, der kunstneren har atelier, og inn mot land der lysene fra Oslo speiles i vannet.

Thomas Hestvolds verk Domen er plassert på trappeveggen i resepsjonsområdet mellom 9. og 10. etasje. 16 rustne stålplater utgjør til sammen en 5,5 x 4,3 meter stor og 800 kilo tung plate. Mot det monumentale inntrykket som materialet og dimensjonene skaper, gir rektangler, kvadrater og kuber i skisseliknende, blåsvarte streker både letthet og dybdeperspektiv.

Motivet er basert på skisser av grunnplanet i Nidarosdomen, som også tittelen Domen refererer til. Assosiasjonene til Nidarosdomens lange bygnings- og restaureringshistorikk signaliserer en kombinasjon av «tunge» tradisjoner og et stadig pågående utviklingsarbeid – et tema som også er relevant for det politiske og kulturformidlende arbeidet som daglig foregår i Norges Hus i Brussel.

Detaljer

Adresse

17 Rue Archimedes

Fylke

Utlandet

Kunstnere

Inger Johanne Rasmussen
Thomas Hestvold
Espen Brændsrød

Ferdigstilt dato

15.10.2009

Prosjektansvarlig

Elisabeth Tetens Jahn

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Harald Fenn
Trine Mauritz Eriksen

Arkitektkontor

Hille Melbye Arkitekter AS

Mottakerinstans

Utenriksdepartementet
Hydro
Statkraft AS

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk