Norsk havteknologisenter

KORO er i gang med å utarbeide et nytt kunstprosjekt for Norsk havteknologisenter, som bygges for SINTEF og NTNU på Tyholt i Trondheim. Det nye senteret blir et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning på havbruk.

Norsk havteknologisenter, Illustrasjon Snøhetta.

Om prosjektet

Norsk havteknologisenter blir ved endelig ferdigstillelse i 2028 et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning på hav, og mulighetene som ligger i havrommet. Senteret blir det nasjonale kunnskapssenteret i Norge for havromsteknologi med utdanning, forskning og teknologiutvikling for havromsnæringene.

Etablering av Norsk havteknologisenter er særdeles viktig for NTNUs og SINTEFs virksomhetsutvikling samt understøtter Trondheim bys målsetting om å være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby.

KOROs kunstprosjekt er planlagt ferdigstilt høsten 2028. Nærmere informasjon om kunstprosjektet publiseres ved ferdigstillelse.

 

Detaljer

Adresse

Professor J.H.L. Vogts veg 1 og 3

Fylke

Trøndelag

Kunstner

Håvard Homstvedt

Planlagt ferdigdato

30.11.2028

Kunstfaglig prosjektleder

Janicke Heggem Rudi Iversen , KORO

Kurator

Marit Kristine Lykken Flåtter , KORO

Mottakerinstans

NTNU og SINTEF

Arkitektkontor

Snøhetta

Byggherre

Statsbygg

Program

Kunst til statens nybygg

Milepæler

Høst 2022


Oppstart

Vår 2023


Kunstplan godkjennes

Høst 2023


Gjennomføringsplaner godkjennes

Vår 2024- 2027


Kunstproduksjon

Høst 2028


Ferdigstillelse