NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Sørhellinga

Tre av kunstprosjektene ved NMBU spiller på kontraster mellom kunstig lys med skiftende farger og naturlig lys. Det fjerde er en pop-inspirert skulptur som spiller på motsetningen mellom kunstig og naturlig.

Light Pool, Michael O'Donnell. Fotograf: Halvor Bjørngård

Om prosjektet

Da Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) skulle renoveres, var arkitektenes overordnede idé å åpne bygningsmassen og gi mer rom for lys og luft. Kunstprosjektet til universitetet tok utgangspunkt i dette, og resultatet ble kunst som benytter lys i ulike former.

Dyveke Sannes verk Værfanger er en form som henger gjennom flere etasjer i lysgård øst, og som registrerer og samler lyset. På en overskyet dag virker den lysere enn omgivelsene, mens sollys og solens gang forandrer spillet av lys og skygge, og flere prismer skaper regnbuefarger. Når det er mørkt ute, opplyses Værfanger innenfra med hvitt lys fra fire lysspredere, som en stor lampe.

Nedsenket i den andre lysgårdens betonggulv finner vi verket Light Light Pool av Michael O’Donnell, et sirkelformett «lysbasseng» med diameter på tre meter. Verket består av 17 ringer med LED-lys i forskjellige farger, som ligger under en 30 millimeter tykk glassoverflate med et diffuserende lysfilter. En lyssekvens på tre timer starter fra ytterkanten og vandrer innover, for så å snur og vandre utover.

Erik og Carin Wessels verk LED-GESSO består av 54 lysobjekter i pleksiglass som er plassert i et gridsystem på en fire etasjer høy veggen. Objektene har påmonterte detaljer fra ulike landskapsbilder, LED-armaturer samt et lite indre fargefilter. Gipsveggen de er montert på er vokset, polert og silkeglanset slik at den fanger både dagslyset ovenfra og lyset fra objektene.

Fredrik Raddums skulptur Custom Made Tree Trunk er plassert utenfor universitetsbygget. Den forestiller en to meter lang bit av en trestamme av banket, sveiset og polert, syrefast stål. Verket er pop-inspirert og utarbeidet med store fakter i et tegneserieaktig språk.

Detaljer

Adresse

Høgskoleveien 12, 1430 Ås

Fylke

Kunstnere

Dyveke Sanne
Fredrik Raddum
Michael O'Donnell
Erik Wessel
Carin Wessel

Ferdigstilt dato

28.10.2009

Prosjektansvarlig

Elisabeth Tetens Jahn
Mari Aarre

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Gunnar H. Gundersen
Viel Bjerkeset Andersen

Arkitektkontor

Planforum

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk