Nobels Fredssenter

Naturen møter det menneskeskapte i Petrit Halilaj og Álvaro Urbanos enorme blomsterinstallasjoner.

Forget-me-not (2023). Fotograf: Werner Zellien

Om prosjektet

Overdimensjonerte blomster montert innendørs preger det kunstneriske samarbeidet til Petrit Halilaj fra Kosovo og spanske Álvaro Urbano. I installasjonen Forget-me-not (2023) på Nobels Fredssenter brer tre forglemmegeier seg ut i trappeløpet, synlig både for alle som besøker bygget og passerende på torget utenfor. Det er første gang kunstnerduoen viser et verk i Norge.

Halilaj og Álvaro har solide kunstnerskap på hver sin kant, men har både arbeidet og levd sammen siden 2014. De to kunstnerne interesserer seg for møtet mellom naturen og den menneskeskapte arkitekturen, og den gjensidige tilpasningen når de to møtes. Blomsterinstallasjonene representerer alltid en blomst de en gang har gitt hverandre, og blir dermed evige monumenter over viktige minner. Slik blir et privat øyeblikk til noe som møter offentligheten, og et uttrykk for kjærlighet og tilgivelse, gesten i å bry seg og å gi.

Petrit Halilaj (f. 1986) er utdannet ved Brera Academy i Milano. Som barn flyktet han fra Kosovokrigen, og begynte å tegne for å bearbeide erfaringene sine da han bodde i flyktningleir. Kunsten hans har dype røtter i konsekvensene av de politiske og kulturelle spenningene i hjemlandet, men alltid med en personlig og intim innfallsvinkel.

Álvaro Urbano (f. 1983) er opptatt av ikke-hegemoniske rom, og inviterer publikum inn i fiktive historier og landskap gjennom installasjoner og performance. Han studerte ved Escuela Técnica Superior de Arquitectura i Madrid før han ble uteksaminert fra Institut für Raumexperimente ved Universität der Künste i Berlin.

De to kunstnerne bor og arbeider i Berlin. Sammen har de stilt ut på blant annet Palacio de Cristal i Madrid, Brücke-Museum i Berlin og Villa Romana i Firenze.

Forglemmegei ble avduket på Nobels Fredssenter 11. mai 2023. Verket er en permanent installasjon, og etter en lengre rehabilitering av Nobelsenteret som ble avsluttet høsten 2023 er det tilgjengelig for alle.

English

Nature meets man-made in Petrit Halilaj and Álvaro Urbano’s large scale flower installations.

Oversized flowers installed in human environment characterize the joint practice of Petrit Halilaj from Kosovo and Spanish Álvaro Urbano. The installation Forget-me-not (2023) at the Nobel Peace Center suspends three forget-me-nots above the staircase, visible for both visitors in the building and those who pass by the square outside. It’s the first time a work by the artistic duo is shown in Norway.

Halilaj and Álvaro have solid artistic practices individually, but have worked and lived together since 2014. They are interested in the meeting between nature and man-made architecture, and how they affect each other. The flower installations always represent a specific flower they once gave each other, becoming eternal monuments of important memories. This way a private moment becomes something public, and an expression of love and forgiveness, the gesture of caring and giving.

Petrit Halilaj (b. 1986) is educated at the Brera Academy in Milano. He fled the Kosovo wars as a child, and started drawing to process his experiences when living in a refugee camp. His art is deeply rooted in the consequences of the political and cultural tensions of his homeland, though always with a personal and intimate angle.

Álvaro Urbano (b. 1983) is interested in non-hegemonic rooms, and invite the audience to enter fictional stories and landscapes through installation and performance. He studied at Higher Technical School of Architecture in Madrid before graduating from Institut für Raumexperimente at Universität der Künste in Berlin.

The two artists live and work in Berlin. Together they have shown their work at Palacio de Cristal in Madrid, Brücke-Museum in Berlin and Villa Romana in Firenze, among others.

 

 

Detaljer

Adresse

Brynjulf Bulls plass 1, 0250 Oslo

Fylke

Oslo

Planlagt ferdigdato

01.12.2023

Kunstner

Álvaro Urbano
Petrit Halilaj

Prosjektansvarlig

Anna Katharina Haukeland , KORO
Elisabeth Tetens Jahn , KORO

Fagkomite

Camilla Løw
Robert Johansson
Eli Skatvedt , Til høst 2021

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg