nbsk Norges brannskole

I forbindelse med at et nytt garderobebygg skulle bygges på Norges brannskole, ble kunstneren Sverre Gullesen invitert til å produsere en gruppe skulpturer til et gressfelt på skoleområdet. Studentene oppholder seg og hviler på gresset i vår- og sommermånedene, og vil kunne betrakte skulpturene mellom de utfordrende øvelsene i skolehverdagen.

 

Om prosjektet

Sverre Gullesen har bachelor fra Ecole nationale supérieure des arts visuels de la Cambre i Brussel og master fra Kunstakademiet i Oslo (KHiO). Han jobber både med skulptur, performance, tekst, installasjon og video. De siste årene har han utviklet flere skulpturer i betong gjennom tekstilforskaling. I motsetning til tradisjonell forskaling er materialet fleksibelt og kan tøyes og bøyes under press av flytende betong. Dette skaper kurver og overflater som generelt ikke skapes under tradisjonelle betongstøp. Gullesen lar tyngdekraften få spille på lag, og teknikken gjør at det alltid er noen uforutsigbare elementer som setter særpreg på skulpturene – selv om han bruker små modeller i forberedelsene, slik at det er mulig å se retningen til det ferdige verket.

Skulpturene til brannskolen er i naturbetong, en teknikk hvor man blander naturstein i betongen og etterpå sandblåser bort det ytterste laget med sandpartikler, slik at steinmassen kommer til syne. Denne teknikken ble utviklet av Erling Viksjø og Sverre Jystad på 50-tallet. Skulpturene ble utformet med utgangspunkt i elementer fra omgivelsene til utdanningsinstitusjonen; naturens tilfeldige formspråk i linjene mellom fjell og hav.

En serie av Gullesens betongskulpturer er tidligere vist ved Akershus Kunstsenter i Lillestrøm, og fra mai 2016 til februar 2017 sto en større betongskulptur i Gimle Park & Skulptur i Kristiansand. Den samme skulpturen var plassert utenfor Stortinget i Oslo i forbindelse med Norsk Skulpturbiennale 2017. Skulpturgruppen til Norges brannskole er en videreføring av dette arbeidet.

Detaljer

Adresse

Erling Johannessensvei 1, 9441 Fjelldal

Kunstner

Sverre Gullesen

Ferdigstilt dato

19.06.2018

Kunstfaglig prosjektleder

Stine Arnet Høyem

Kurator

Jenny Kinge

Mottakerrepresentant

Roar Johansen , Norges brannskole

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Sverre Gullesen, nbsk Norges brannskole

Kunstverk