NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal

Til ankomstområdet hos NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal er det kjøpt inn seks fotografier av Klara Sofie Ludvigsen. Bildene fremstår som kjente, men ikke helt til å plassere, og landskapet minner om det geografiske området som hjelpemiddelsentralen ligger i.

 

Om prosjektet

Bildene veksler mellom figurasjon og abstraksjon. Motivkretsen er fra landskapet på Vestlandet, blant annet Bøyabreen i Fjærland, og av natur og industri.

Verkene er holdt i svart-hvitt med innslag av farge enkelte steder. Noen steder er bildene tilført spor av kunstneren. Hun har tegnet linjer eller brukt pensel på transparente lag som hun så har eksponert sammen med negativene. Ludvigsens bruk av formale grep i billedflaten gjør bildene vitale og energiske, selv om motivet ofte fremstår abstrahert eller kun delvis oppfattes.

Verket Vindur består av to fotografier montert ved siden av hverandre. Bildet til høyre er et fargefoto av en ung jente som står i et kystlandskap og holder et tøystykke i sterk vind. Den tydelige vinden gir bildet energi og kraft, og tøystykket skaper en voluminøs form som fortsetter inn i det svart-hvite fjellandskapet ved siden av. Landskapet ses opp ned, som gjennom et camera obscura, og fremstår like rolig som vinden i fargefotoet er kraftfull.

Klara Sofie Ludvigsen (f. 1983) er utdannet ved Kent Institute of Art & Design i England og bor og arbeider i Bergen. Hun arbeider med fotografi og er interessert i det fysiske aspektet både ved arbeidet med og opplevelsen av det fotografiske mediet. Hun arbeider analogt med storformatkamera og i mørkerom, og motivene er valgt ut fra estetisk nysgjerrighet, med naturen i sentrum. Gjennom ulike teknikker tilfører hun grep som forstyrrer det gjenkjennelige fotografiet.

Detaljer

Adresse

Langrabben 4, 6013 Ålesund

Kunstner

Klara Sofie Ludvigsen

Ferdigstilt dato

01.02.2020

Prosjektleder

Elisabeth Tetens Jahn

Fagkomite

Anne Marthe Dyvi
Eirin Støen
Hedevig Anker

Arkitektkontor

Margarida Pais Arkitektur

Byggherre

Flisnes Sentrumsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg

Kunstverk