Marianne Heier: ACT – dagsseminar i Gamle Festsal (Domus Academica)

ACT er en undersøkelse av norsk rettsapparat og lovgivning, tenkt som performativ prosess. Første del av verket finnes i Domus Juridica. Del to har form som et seminar i Gamle Festsal (i Domus Academica) tirsdag 25. april.

Marianne Heiers ACT er en undersøkelse av norsk rettsapparat og lovgivning. Tirsdag 25. april arrangerer Heier seminar om statsløshet i Gamle Festsal på Universitetet i Oslo sammen med NOAS og UiO, . Fotograf: Niklas Hart

Om prosjektet

ACT av billedkunstner Marianne Heier er en undersøkelse av norsk rettsapparat og lovgivning. Prosjektet er både et kunstverk og en juridisk prosess, produsert i samarbeid med NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere).  Grunnlaget for prosjektet , som har pågått siden 2017, er FNs Statsløskonvensjon, ratifisert av Norge i 1956, som ikke er implementert i norsk rettspraksis. Som statsløs regnes personer som ikke har statsborgerskap i noen land og i store trekk gir konvensjonen statsløse de samme rettigheter og den samme beskyttelse som gis flyktninger. Ved å prøve saken til statsløse i Norge gjennom det norske rettsapparatet, belyser ACT loven som plastisk materiale i stadig endring og demokratiet som kontinuerlig pågående drama.

Det endelige målet for prosjektet, både kunstnerisk og juridisk, vil være en endring i loven og norsk rettspraksis slik at statsløses rettigheter i Norge anerkjennes. Disse rettssakene befinner seg nå i et udefinert, uklart landskap helt i ytterkanten av norsk lov. Over tid regner NOAS og advokatene det som realistisk at prosjektet vil bidra til å endre norsk praksis rundt statsløshet, og dermed være med på å forme det ‘plastiske materialet’ loven består av. ACT skyver dermed på lovens yttergrenser og er med på å forme den som offentlig, prosessuell, kollektivt eiet skulptur.

ACT kan forstås som en undersøkelse av demokratiets form og funksjon i vår samtid. I Heiers kunstneriske praksis belyses blant annet forbindelser mellom det tidlige demokratiets gjennombrudd og gresk billedkunst og performativ kunst/ teater, og kunstens rolle i det demokratiske styringssystemet. De juridiske og politiske spørsmålene som reises i ACT er tett knyttet til demokratiets kjerneverdier, og prosjektet utspiller seg innenfor maktfordelingsprinsippet. Det finnes dype og tydelige forbindelser mellom rettssalens performativitet på den ene siden og teater på den andre. ACT utspiller seg i spennet mellom disse to ulike, men tett sammenflettede tradisjonene.

Seminar om statsløse
Tidspunkt: 25. april, kl. 9:00-16:00

FORLØPIG PROGRAM

09.00 – 09:45 Introduksjon og velkommen: 
Billedkunstner Marianne Heier og Professor Mads Andenæs ved Det juridiske fakultet, UiO

09:45 – 10:15 Del 1: Om FNs Statsløskonvensjonen – hvorfor er den fortsatt viktig og aktuell? 
· NOAS v/ seniorrådgiver Jon Ole Martinsen og juridisk seniorrådgiver Marek Linha

10:15 – 10:45 Kaffe 

10:45 – 12:15 Del 1 forts 
· FNs høykommissær for flyktninger v/Gisela Thater, Senior Legal Officer, UNHCR Representation for the Nordic and Baltic Countries
· European Network on Statelessness (ENS) v/ Patrícia Cabral, Legal Policy Coordinator
· Spørsmål og kommentarer fra salen

12:15 – 13:00 Lunsj 

13:00 – 13:45 Del 2: Norges etterlevelse av konvensjonen og domstolsprøvning av sakene 

Innlegg fra:

  • Sherzad og Behzad Salimi, statsløse
  • André Møkkelgjerd, advokat og partner i Advokatfirmaet Sulland og medvirkende i NOAS’ Domstolsprosjekt

13:45 – 14:15 Kaffe 

14:15 – 15:15 Del 2 forts 

  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet (TBC)
  • Utlendingsnemnda (UNE) v/ seniorrådgiver Øyvind Øyen
  • Spørsmål og kommentarer fra salen

15:15 – 15:30 Kunstinnslag ved Shwan Dler Qaradaki 
15:30 – 15:45 Kunstinnslag ved Victor Lind 
15:45 – 16:00 Avslutning v/ Marianne Heier og Mads Andenæs 

Konferansier: Pål Nesse, generalsekretær i NOAS

Seminaret er gratis, men krever påmelding. Meld deg på her

Les mer om statsløse her.

Lenke til FNs konvensjon om statsløses stilling

Her finner du informasjon om NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere)

Prosjektet er et samarbeid med NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere), og første del av verket er utviklet til Domus Juridica.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo (UiO).
Denne delen av prosjektet er støttet av Fritt Ord og KOROs LOK-ordning.

Detaljer

Adresse

Gamle festsal i Domus Academica
Det juridiske fakultet (UIO), Karl Johans gt. 47, 0162 Oslo

Fylke

Oslo

Kunstner

Marianne Heier

Ferdigstilt dato

25.04.2023

¨
Varighet

temporært

Tilgjengelighet

offentlig  tilgjengelig

Program

Kunst til andre offentlige arenaer