Lutvann leir

Finn Eirik Modahls (NO) verk Kodevegg går rett til kjernen av aktiviteten på Forsvarets skole i etterretning og språk ved Lutvann leir i Oslo.

Kodevegg, Finn Eirik Modahl. Fotograf: KORO

Om prosjektet

Kjernevirksomheten til skolen er opplæring i å analysere og kommunisere i ukjente og komplekse situasjoner. Språkkunnskap og etterretning reduserer rommet for tvil, noe som kan være avgjørende i tilspissede situasjoner. I tillegg til russisk og arabisk, som har vært skolens faste språkområder, er det blitt undervist i bosnisk, kroatisk, serbisk, albansk, pashto og dari. Skolen har et aktivt forhold til både egen historie og norsk militærhistorie. Deres emblem er Odins ravner – Hugin og Munin. De gammelnorske ordene betyr tanken og minnet, og de røde øynene til ravnene signaliserer årvåkenhet.

Skolen fikk i 2013 et nytt tilbygg, med høy utnyttelse av arealer og desto mindre plass til kunst. Det mest egnede stedet var en buet vegg rett innenfor inngangspartiet, og Finn Eirik Modahl (NO) har laget en vegghengt skulptur i stål og aluminium spesielt for denne veggen.

Verket Kodevegg består av flere lag. Mest iøynefallende er en historisk referanse til etterretningsorganisasjonen XU som igjen danner et bilde av skolen. Kunstneren har satt inn en kort beskrivende tekst om gruppens aktivitet under andre verdenskrig, i tillegg til fem portretter av medlemmer av gruppen. En annen del av verket er dekket med en tilsynelatende vilkårlig oppramsing av bokstaver. Dette er koder som må løses for å hente ut ytterligere informasjon. Koden er lagt opp slik at betrakteren må løse forutgående del perfekt for å få nøkkelen til neste avsnitt i teksten, og verket ansporer til nysgjerrighet og undring.

Modahl har spesiell kjennskap til Forsvaret gjennom Offiserskolen og utenlandstjeneste i Libanon. Han har også utført et kunstprosjekt ved Kilden, teater- og konserthus for Sørlandet, i samarbeid med Arne Revheim.

Detaljer

Adresse

Lutvannsveien 60
0676 Oslo

Fylke

Oslo

Kunstner

Finn Eirik Modahl

Ferdigstilt dato

31.07.2013

Prosjektansvarlig

Ruth Hege Halstensen

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Trond Hugo Haugen

Mottakerinstans

Forsvaret

Arkitektkontor

PABA-Arkitekter og rådgivende ingeniører AS

Byggherre

Forsvarsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Delvis tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk