Forsvarets operative hovudkvarter

I forbindelse med ei utbygging av Forsvarets operative hovudkvarter held KORO no med å utvikle eit kunstprosjekt til bygget.

Kystvakta støttar med å hevde norsk suverenitet til havs. Fotograf: Jonas Selim/ Forsvaret

Om prosjektet

Forsvarets operative hovudkvarter (FOH) har overordna kommando og kontroll over militære aktivitetar i Noreg og i utlandet. Dette omfattar alt frå Kystvakta, redningstenesta og grensevakta – til norske soldatar i utlandet. FOH held til på Reitan, øst for Bodø og er operativ døgnet rundt med dyktige offiserar, spesialistar, sivile og vernepliktige. Mange av dei tilsette har erfaring frå fellesoperative miljø, stillingar i NATO og internasjonale operasjonar.

Meir informasjon om og ein grundigare presentasjon av kunstprosjektet kjem når prosjektet ferdigstillast sommaren 2023.

Detaljer

Fylke

Nordland

Planlagt ferdigdato

23.06.2023

Kurator

Trygve Ohren

Prosjektansvarlig

Anna Katharina Haukeland , KORO

Byggherre

Forsvarsbygg

Arkitektkontor

Stein Halvorsen AS

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Ikke tilgjengelig for pubikum

Program

Kunst til statens nybygg