Statens biologiske forskningsstasjon, Flødevigen

Flødevigen forskningsstasjon er en av landets, og Europas, eldste institusjoner innen havforskning. Forskerne her jobber med forvaltningsrettet rådgivning og havforskning, og er en av fem slike stasjoner langs kysten.

Dusk, Anne Kathrine Solbakken. Fotograf: Sidsel Jørgensen

Om prosjektet

Den overordnede ideen for utsmykkingen på Flødevigen var å understreke hensikten med arbeidet som foregår på stasjonen, gjerne med et anstrøk av humor og uvante tilnærminger til temaet. Forskerne på Flødevigen forholder seg til havet og ulike arter som lever der, men havet er ikke et entydig habitat.

Kunstneren Tina Marie Buddebergs arbeider er knyttet til tema som miljøtrussel, klimadebatt og biologisk mangfold. Hun er opptatt av at tap av artsmangfold er en realitet, og at dyr og planter forsvinner for godt. At en art dør ut er en prosess som foregår gradvis og usynlig, og Buddeberg har jobbet med å dokumentere lokale arter som er truet av utryddelse. Hun mener at ved å avbilde biologisk mangfold forblir artene i vår bevissthet, og bare det som befinner seg i vår bevissthet, kan tas vare på. På denne måten får kunsten en viktig funksjon.

Undervannsfotografiene til Heidi Wexelsen Goksøyr bryter med tanken om havet som arbeidsplass og viser heller leken. Bildet hennes Under overflaten viser et drømmende, svevende og lekende menneske under vann.

Det humoristiske og fabulerende blir ivaretatt av tegningene til Anne Kathrine Solbakken. Her bryter kunsten med forskerens blikk, hvor ting skal kunne måles og navngis. Vi møter fabeldyr som verken er til skade eller nytte, og ikke har noen plass i næringskjeden.

Detaljer

Adresse

Nye Flødevigveien 20, 4817 His

Fylke

Agder

Kunstnere

Heidi Wexelsen Goksøyr
Tina Mareen Buddeberg
Anne Kathrine Solbakken

Ferdigstilt dato

25.10.2011

Prosjektansvarlig

Ruth Hege Halstensen

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Sidsel Jørgensen

Arkitektkontor

A7 Arkitekter AS

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk