Den norske ambassaden i Katmandu

Per Manings to meter høge og breie fotografi «Seal» er, med si sentrale plassering i resepsjonen, eit slåande blikkfang i Den norske ambassaden i Katmandu.

 

Om prosjektet

I ein periode på fem år, mellom 1988 og 1993, vitja den norske kunstnaren Per Maning eit akvarium i Danmark med fotoutstyret på slep. Resultatet av desse vitjingane vart ein serie med fotografi som har gjort kunstnaren kjend langt utanfor Noreg sine grenser. Også hunden Leo og fleire kyr er blitt fanga inn av kameralinsa hans.

Metoden til Maning inneber at han bruker lang tid med kvart dyr han fotograferer. For å bli akseptert, og kjend med dyret, går han varsamt fram med kameraet. Slik oppnår han ein heilt spesiell kontakt og nærleik som blir spegla i biletet, og som gjer oss i stand til å sjå på dyret som eit einskild individ.

Selen vi ser i dette fotografiet, som blei kjøpt inn til det norske ambassadebygget i Katmandu i 2008, ser avventande og nysgjerrig på oss, utan å verke aggressiv. Komposisjonen er fint balansert med speglinga i den blanke vasskorpa mot den flekkete pelsen til selen.

Da ein skulle velje kunst til ambassadebygget, blei det lagt vekt på at den skulle framheve noko av det særmerkte med Noreg. Selen formidlar at Noreg er ein nasjon sterkt knytt til havet.

Seinare er det blitt peika på at selen også sender tankane til selfangst, ei av dei meir kontroversielle sidene av historia vår som sjøfartsnasjon.

 

Detaljer

Adresse

Surya Court, Pulchowk, Lalitpur

Kunstner

Per Maning

Ferdigstilt dato

03.08.2008

Prosjektansvarlig

Elisabeth Tetens Jahn

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Inger Eri

Arkitektkontor

Kristin Jarmund Arkitekter AS

Mottakerinstans

Utenriksdepartementet

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk