Dark Ecology

Dark Ecology er initiert av kurator Hilde Methi i Kirkenes og Sonic Acts i Amsterdam. Hvert år inviteres nye deltakere til å presentere prosjekter på utvalgte steder i grenseområdet mellom Norge og Russland, hvor de menneskeskapte inngrepene i naturen er omfattende.

"Long-wave synthesis", Raviv Ganchrow. Fotograf: Dark Ecology

Om prosjektet

Dark Ecology ønsker å forene kunstnerisk praksis og økologisk tenkning på nye måter. Gruppen samarbeider med partnere både i Norge og utlandet og oppfordrer til nye tenkemåter, skaper nye nettverk og legger til rette for kunstnerisk arbeid som forholder seg til klimasituasjonen i Barentsregionen.

Det treårige prosjektet startet i 2014 og avsluttes i 2017. Den første delen fant sted høsten 2014 i Kirkenes. Programmet besto av foredrag, presentasjoner av nylagde kunstverk, guidete turer, konserter og workshops. Blant de som presenterte sine arbeider var lydkunstnerne Signe Lidén, Raviv Ganchrow, BJ Nilsen og Karl Lemieux. De to sistnevnte har laget det audiovisuelle verket unearthed i byen Nikel som ligger i det arktiske området, i grensesonen mellom Russland og Norge. Naturen her er utsatt for tung forurensning og industriell forvitring, men mange av de største inngrepene i naturen – i luften, havet, eller i jordsmonnet – er usynlige. Dark Ecology er et forsøk på å forstå hvordan vi kan forholde oss til uhåndgripelige, abstrakte dimensjoner, med kunstprosjekter som kan dra ting ned på et mer håndgripelig nivå og gi det som ikke synes eller høres, en stemme.

Et av høydepunktene på samlingen var et foredrag av den amerikanske teoretikeren Timothy Morton, som står i spissen for en internasjonal bølge av økokritikk. Prosjektets navn er også hentet fra hans teori. Mørk økologi er en motsats til den tradisjonelle lengselen tilbake til uberørt natur. På grunn av de store konsekvensene av menneskets ødeleggelse av naturen, klimaendringer, utryddelse av dyrearter og global oppvarming, kan vi ikke lenger betrakte naturen som grønn og vakker, sier Morton. Han argumenterer for at det er nødvendig å tenke nytt om natur- og økologibegrepet – og hvordan mennesker er knyttet til verden. Disse spørsmålene er særlig påtakelige i den norsk-russiske grensesonen, hvor tilsynelatende uberørt natur står i kontrast til det svarte landskapet rundt Nikel-fabrikken, slambankene og det dype, åpne dagbruddet i Bjørnevatn.

I løpet av 2015 har kunstnere og forskere vært på gjesteopphold i Barentsområdet for å forberede verk som skal presenteres under del to og tre av Dark Ecology.

Del to foregår fra 26. til 30. november 2015, med presentasjon av nye arbeider av kunstnerne Margrethe Pettersen (NO) og HC Gilje (NO), Joris Strijbos (NL) og komponist og trombonist Hilary Jeffery (UK/DE), som fremfører musikkstykket Murmansk Spaceport i samarbeid med musikere fra Murmansk og Bodø. Arkitekt Tatjana Gorbachewskaja (RU/DE) skal ta med publikum på en vandring som utforsker materielle kvaliteter ved hennes tidligere hjemby Nikel, i samarbeid med sin kollega Katya Larina. Filosof Graham Harman og kunstner og forsker Susan Schuppli holder foredrag på reisen.

2015-programmet starter i Kirkenes, og fortsetter deretter i byene Murmansk, Zapolyarny og Nikel. Denne delen av Dark Ecology setter også tonen for Sonic Acts Academy, som finner sted i Amsterdam fra 26. til 28. februar 2016.

Se bilder, videoer og les mer på prosjektets egen nettside.

Foruten støtte fra KORO, har prosjektet mottatt støtte fra BarentsKult, Norsk Kulturråd, Creative Industries Fund (Nederland), EUs program Kreativt Europa, PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst), Mondriaan Fund (Nederland), Finnmark fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune gjennom Norsk-russisk kultursamarbeid for 2013-2015, som er finansiert av Kulturdepartementet.

Dark Ecology er del av det europeiske nettverket Changing Weathers. Tre av verkene er produsert i samarbeid med det akademiske forskningsprosjektet Arctic Encounters.

Detaljer

Program

Kunst til andre offentlige arenaer