Bardufoss helikopterbase og brannstasjon

I arbeidet med kunst til Bardufoss helikopterbase og brannstasjon har Thorbjørn Sørensen tatt utgangspunkt i spørsmålet: Kva er det eigentleg Forsvaret forsvarer?


Vis på kart
Lukk kartet
Finn veien

Finn veien til Bar­du­foss he­li­k­op­ter­ba­se og brann­s­tas­jon

eller
Finn stedet der du er nå
Velg transporttype:
Avbryt
 • Ærfugl 1, Thorbjørn Sørensen. Fotograf: KORO
 • Ærfugl 1, Thorbjørn Sørensen. Fotograf: KORO
 • Ærfugl 2, Thorbjørn Sørensen. Fotograf: Tove Paulsen Aarøen
 • Stær, Løvetann, Kråke, Lemen, Spurv og Lønn, Thorbjørn Sørensen. Fotograf: KORO
 • Stær, Thorbjørn Sørensen. Fotograf: KORO
 • Løvetann, Thorbjørn Sørensen. Fotograf: KORO
 • Kråke, Thorbjørn Sørensen. Fotograf: KORO
 • Tjeld, Haug av jord, Storjo og Vissent strå, Thorbjørn Sørensen. Fotograf: KORO
 • Tjeld, Thorbjørn Sørensen. Fotograf: KORO
 • Storjo, Thorbjørn Sørensen. Fotograf: KORO
 • Lemen, Thorbjørn Sørensen. Fotograf: KORO
 • Fra naturen, juni 2017, Thorbjørn Sørensen. Fotograf: KORO
 • Forsvaret, Thorbjørn Sørensen. Fotograf: KORO
Klikk for å zoome

Om prosjektet

Om prosjektet

Thorbjørn Sørensen (NO) er kanskje mest kjend for detaljerte akvarellar av dei små ting i miljøet rundt oss; ein klump jord med gras på eller ein død småfugl. Han arbeider òg med andre uttrykk, som installasjon, stripemåleri og figurative måleri av folk i daglegdagse situasjonar. Til kunstprosjektet ved Bardufoss helikopterbase og brannstasjon i Troms har han kombinert sarte akvarellar og felt med kraftige fargar. Effekten er slåande.

Med utgangspunkt i spørsmåla «kva er land?» og «kva er det vi forsvarer?» har Sørensen valt motiv til akvarellane frå naturen rundt basen; ulike fugleartar, vanlege grasvekstar, lauv frå tre og liknande.

Akvarellane til brannstasjonen er gitt kvit bakgrunn, kvite passepartout og kvite rammer, men er montert på felt med sterke og klåre fargar måla direkte på veggen. I eit møterom er ein montasje av mange mindre akvarellar i kvit ramme hengt på ein vegg måla i ein kongeblå farge.

I kantina i flyhangaren har kunstnaren brukt dei offisielle fargane til Forsvaret i eit stripemåleri . Det er montert på eit kvitt fargefelt omgitt av eit større, lyseblått rektangel, slik at måleriet får ei dobbel «ramme». Dei store fargekontrastane og teksturen i målinga styrer merksemda mot korleis inntrykket av éin farge blir påverka av kva fargar som er på kvar side.

Thorbjørn Sørensen (f. 1961) er utdanna ved Kunstakademiet og Kunsthøgskolen i Oslo. Han har hatt ei rekkje utstillingar i Noreg og Norden, og har gjennomført kunstprosjekt for Bølgen Kulturhus i Larvik, Statoil i Bergen og Utanriksdepartementet (UD) på Victoria terrasse i Oslo.

Les intervju med Thorbjørn Sørensen.

Fakta

Fakta

Besøksadresse

9325 Bardufoss

Ferdigstilt dato

08.11.2017

Prosjektansvarlig
Kurator

Peder Lund

Arkitektkontor

Borealis Arkitekter as, (Bardufoss flystasjon og brannstasjon)
Longva Arkitekter AS, (Hangar 6 (H6))

Byggherre

Trine Lise Ekanger, Forsvarbygg

Mottakerinstans

Stig Kåre Mikkelsen, Forsvaret
Tove Paulsen Aarøen, Forsvaret

Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Ikke tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statlige nybygg

Kunstverk

Kunstverk

Milepæler

Milepæler

 • Oppdragsbrev

 • Innstilling kurator

 • Kunstplan godkjent


Relatert innhold

Del dette prosjektet