Østfold politidistrikt

Kunstner og musiker Elin Øyen Vister (NO) har spesiallaget et lydverk til politihusets arrestceller. «Stemninger for glattceller» er en seks timers lydkomposisjon, som de innsatte kan skru av og på etter eget ønske.

 

Om prosjektet

Politiet i Østfold flyttet i 2014 inn i nye lokaler, tilbaketrukket fra E6 i et næringsområde med nærhet til Rygge flyplass og svenskegrensen. Lokalene inneholder blant annet døgnbemannet operasjonssentral, administrasjon og en arrest med tretti celler.

Elin Øyen Vister har laget et lydverk som skal spilles av i en av politihusets arrestceller, og de innsatte vil selv kunne slå av og på lyden og justere volumet. Øyer Vister gjorde feltopptak av natur- og kulturlandskap i Norge, Finland og på Island og mikset disse til en lydkomposisjon. Her er det blant annet fuglestemmer og -sang fra øygruppen Røst i Nordland, lyden av hverdagsstemninger fra morgengry i havna på Skomvær, lyden av livet på en gårdsplass på Kjerringøy og i en urskog i Finland, bearbeidet og satt sammen med musikk.

Elin Øyen Vister har en master i lydkunst fra Kunsthøgskolen i Bergen, og har omfattende erfaring som lydkunstner og komponist. Hun har blant annet komponert lydlandskapene til den internasjonalt prisbelønte filmen The Act of Killing (2012) og står bak AIR Røst, et senter for kunst og økologiske undersøkelser, der også lydprosjektet Soundcape Røst er utviklet. Hun er også kjent som DJ Sunshine med eget musikkprogram på NRK P3.

Prosjektet er gjort i samarbeid med politiet og er ett av ti kunstprosjekter realisert i 8. tildelingsrunde under LES. Komiteen har bestått av Jan Christensen, Yngvild Færøy, Gerd Elise Mørland/Kari Brandtzæg og Elisabeth Tetens Jahn.

Detaljer

Adresse

Rådmann Sirasvei 8, 1712 Grålum

Kunstner

Elin Øyen Vister

Ferdigstilt dato

01.04.2015

Prosjektleder

Elisabeth Tetens Jahn

Fagkomite

Jan Christensen
Yngvild Færøy
Gerd Elise Mørland , (fra 15. mai 2014)
Kari J. Brandtzæg , (til 15. mai 2014)

Arkitektkontor

Link arkitektur, Team Fredrikstad

Byggherre

Betongbygg Eiendom AS

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Ikke tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg

Kunstverk

Hør lydverket "Stemninger for glattceller"

Intervju med Elin Øyer Vister