Outi Pieski lar former og farger inspirert av de samiske draktene i tekstilarbeidet Leagi vuoigna / Spirit of the Valley skape en transparent og taktil følelse i rommet. Verket ble produsert til Sametinget i Karasjok i 2015. Foto: Trond A. Isaksen 

Om KORO

KORO produserer, forvalter og formidler kunst i offentlige bygg og på andre offentlige arenaer. Samlingen av kunstverk er tilgjengelig for publikum på om lag tusen steder i Norge og internasjonalt. 

KORO produserer og finansierer kunst i offentlige rom over hele Norge og ved norske konsulater og ambassader i utlandet. Vi forvalter og formidler en stor samling av kunstverk over hele landet som er kjennetegnet av at verkene alltid er tilgjengelige for publikum. I tillegg har KORO oppgaver som nasjonalt kunnskapssenter innenfor eget fagfelt.  

Vårt kulturpolitiske oppdrag er å sikre at flest mulig møter et mangfold av kunst av høy kvalitet i offentlige bygg og på andre offentlige steder. KOROs arbeid skal også bidra til å utvikle samtidskunsten og til å gi kunstnerne oppdrag og inntekter. Den faglige virksomheten er underlagt prinsippet om armlengdes avstand.    

Ved at kunsten fra KORO befinner seg på steder hvor folk ferdes og oppholder seg, er det vår ambisjon at vi skal nå ut til alle, også de som ikke selv oppsøker gallerier og kunstmuseer. Resultatet av arbeidet skal være produksjoner som publikum, våre oppdragsgivere og aktørene i kunstfeltet ikke kan forholde seg likegyldige til. Kunsten skal være tilgjengelig for alle, men den skal ikke nødvendigvis tekkes alle. Det er i dette spenningsfeltet at kunsten viser sin betydning og at KORO bidrar til å sette en kunstfaglig dagsorden. KORO gir hvert år tilskudd til en lang rekke prosjekter i hele landet.

Ofte stilte spørsmål om KORO:

KORO er en statlig etat under Kulturdepartementet. Vi har kontorer på Victoria terrasse sentralt i Oslo og er i overkant av tjue ansatte. Hvert år gir vi oppdrag til et stort antall kunstnere og kuratorer.   

KORO anskaffer kunst på ulike måter. Alle åpne utlysninger og åpne konkurranser til kunstoppdrag utlyses på vår hjemmeside og i våre kanaler i sosiale medier.

Utsmykningsfondet for nye statsbygg ble opprettet i 1976 som et svar på kunstnerorganisasjonenes krav om samfunnsmessig bruk av kunst. Navneendringen i 2007 gjenspeiler en vridning mot kunstens egenverdi, og at kunsten som produseres i dag – også av KORO – ikke er forventet å være forskjønnende. Vendingen fra «bygg» til «rom» signaliserer en utvidet forståelse av det offentlige. Kunsten kan og skal få lov til å berøre kontroversielle temaer, være institusjonskritisk og åpne for dialog og involvering. Slik får kunsten en demokratisk betydning utover seg selv. Vårt mål er at kunsten skal være tilgjengelig for alle, men ikke nødvendigvis tekkes alle.