Fra Black Mountain College Research Project Papers. Fotograf: State Archives of North Carolina Raleigh, NC
Aktuelt

Kuratorpraksis + det offentlige rom (2020)

KORO viderefører fordypningsprogrammet Kuratorprakis + det offentlige rom som skal gi faglig spesialisering innen kuratering og organisering av kunst i offentlige rom.

Programmet er samlingsbasert og strekker seg over seks måneder med oppstart i slutten av april 2020. Gjennom en åpen utlysning vil det bli tatt opp 10–12 deltagere i programmet. Det vil være tre samlinger; to i Oslo og én i Trondheim. Søknadsfrist er 20. mars 2020.   

Kuratorpraksis + det offentlige rom er et samlingsbasert fordypningsprogram for fagpersoner som vil arbeide med å kuratere og organisere kunstprosjekter i det offentlige rom. Målsetningen for programmet er å utvikle aktuell kunnskap om forholdet mellom samtidskunst, offentlig rom og publikum gjennom forelesninger, feltstudier og møter med ledende kunstnere, kuratorer og teoretikere. Programmet utforsker hvordan kritisk, kunstnerisk og kuratorisk praksis utfordrer og utvikler institusjonelle rammer og metodologier. Programmet gir også relevante verktøy for gjennomføring av kunstprosjekter.  

 

ÅRETS PROGRAM
Kuratorpraksis + det offentlige rom 2018 fokuserte på sosial praksis i et norsk og internasjonalt perspektiv. I 2020 retter vi søkelyset mot kunst i offentlige rom relatert til by- og stedsutvikling. Kuratorprogrammet er bygget opp rundt tre samlinger, hvorav en vil foregå i Trondheim i forbindelse med den internasjonale konferansen All About Art. Her vil forskere, kunstnere, arkitekter og andre fagfolk møtes for å diskutere hvordan kunst og kunstnere kan involveres i prosesser som leder til bedre bo- og bymiljøerSamlingene som foregår i Oslo, vil gi en innføring i fagfeltets utvikling: Fra utsmykkingsparadigmets forventninger om kunsten som forskjønnende element, via den sosiale vendingen og «new genre public art», til dagens mangfold av kunstuttrykk og -prosjekter i offentlige rom med andre forventninger til kunstens rolle i samfunnet. Videre vil det bli gitt en grundig innføring i praktiske og produksjonsmessige forhold, og kuratorens mange roller i gjennomføringen av kunstprosjekter i ulike offentlige rom. 

Hele bredden av fagkompetanse i KORO vil være involvert i programmet sammen med ledende kunstnere, kunsthistorikere, arkitekter og byutviklere. 

SAMLING 1: Kunst i offentlige rom i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv 
Den første samlingen i programmet foregår i Oslo i uke 39 Her gis det en innføring i historiske perspektiver på den tradisjonelle offentlige kunsten frem til dagens mangfold av kunstuttrykk og -prosjekter i offentlige rom.  
Vi møter ledende kunsthistorikere, kuratorerkunstnere og produsenter i et tre dagers intensivt dag- og kveldsprogram. Steder som besøkes er blant annet Oslo rådhus, Den Norske Opera & Ballett, LosæterFuture Library og det nye Deichmanske hovedbibliotek, Hovinbyen og Domus Juridica. Det vil bli foredrag, omvisninger, samtaler og diskusjoner med blant andre kunsthistoriker og kurator Marit Paasche, kunsthistorieprofessor emeritus Gunnar Danbolt, kunstner Elin T. Sørensen og produsent Anne Beate Hovind, kunstnerne A K Dolven, Marianne HeierLotte Konow Lund, Jan Freuchen, Jonas Høgli Major, Sigurd Tenningen med flereI tillegg vil KOROs egne fagfolk, med kuratorene Bo Krister Wallström, Trude Schjelderup Iversen, Nora C. Nerdrum, Truls Ramberg og direktør Svein Bjørkås bidra. 

SAMLING 2: Kunst og by-/stedsutvikling med deltakelse på seminaret All About Art i Trondheim  
I samarbeid med Trondheim kommune og NTNU organiserer KORO en internasjonal konferanse om kunst, by- og stedsutvikling 13.-16. oktoberKonferansen er knyttet til Trondheim kommunes pågående kunstprosjekt ved Nyhavna i Trondheim, et havneområde under utvikling. Gjennom foredrag, samtaler og workshops fra ledende norske og internasjonale kunstnere, kuratorer, arkitekter, planleggere og utviklere vil konferansen åpne opp nye perspektiver på hvordan kunst kan være en driver i utviklingen av byer og tettsteder. Konferansen vil også være en møteplass for de som skaper kunsten og de som tilrettelegger for den. Samlingen omfatter også en dagstur til Ørland for kuratorprogrammets deltakere.

SAMLING 3: Praksis – kuratering, produksjon, tilrettelegging, formidling og forvaltning  
Et knippe utvalgte kunstverk og kunstprosjekter danner utgangspunktet for tredje samling, som foregår 11.-13. november KOROs kontorlokaler i Oslo. Her ser vi på helt konkrete problemstillinger som kan oppstå når man arbeider med kunst i offentlige rom. Sammen med inviterte kunstnere, kuratorer, forvaltere og arkitekter vil KOROs egen fagstab belyse ulike tradisjoner, posisjoner, forventninger og forutsetninger for kuratering, produksjon, formidling og forvaltning. Vi undersøker hvordan ofte motstridende krav til kunstnerisk autonomi, ønsker om medvirkning og demokratiske prosesser og møter med ulike offentligheter, virker inn på prosjektene. Vi ser på viktigheten av relevante formidlingsgrep og diskuterer betydningen av, og tilnærmingen til, forvaltningstiltak for både materielle og immaterielle kunstverk.   

Programmet for de to siste samlingene er under utvikling, og deltakerne får nærmere informasjon om faglig innhold etter hvert.  

GENERELL INFORMASJON 

 • 1012 deltagere blir tatt opp i programmet. 
 • Deltakerne forplikter seg til aktiv deltakelse på alle samlingene 
 • Programmet vil ha en faglitterær pensumliste på 750–1000 sider som deltakerne forventes å sette seg inn i iløpet av programperioden  
 • Deltakelse er gratis og KORO dekker utgifter til reise og opphold i forbindelse med samlinger innenfor Norge 
 • Programmet gir realkompetanse, men ingen formelle studiepoeng 

 

 

Viktig informasjon

Søknadsfrist
 • 20 mars 2020 

 

Tidspunkt for samlingene
 • 1. samling: uke 39 i Oslo
 • 2. samling: 13.-16. oktober i Trondheim
 • 3. samling: 11.-13. november i Oslo
Kvalifikasjonskrav
 • Kunstfaglig bakgrunn på masternivå med utdanning innenfor kunsthistorie, arkitektur, kunstfag, kuratering eller liknende. 
 • Dokumentert relevant praksis kan erstatte formelle utdanningskrav. 
 • Nyutdannede søkere vil også bli vurdert.  
Søknaden må inneholde
 • Motivasjonstekst på inntil én A4-sideVi ønsker at de som deltar i programmet har ambisjoner om å jobbe med kuratering innen fagfeltet kunst i offentlige rom i framtiden. 
 • CV og eventuelt kortfattet informasjon om relevante prosjekter (må ikke overstige 15 MB)  
 • Søknaden sendes til post@koro.no og merkes med Kuratorpraksis + det offentlige rom
Kontakpersoner