Ympyrä joka ei lopu / Sirkelen som aldri sluttes

Maija Liisa Björklund

 

Om

Maija Liisa Björklundin töissä sekottuu niin teksti, installasuuni ko performatiivisuuski. Kätketty tahi unhotettu tieto oon aleti pallaava teema. Björklund oon varhemin omassa työssä syventynny kväänitten flakhuun ja aurinkoruususymboolin pithoon ja freistaa selvittää kunka met lujema ja ymmärämmä symboolia. Staatinkartanoa varten hän oon laittanu relieffiä ja puuveistoksen. Relieffissä oon saamelaisten ja kväänitten symboolia osin yhistettynä, osin piilossa eli paloina. Puuveistos oon tehty paatsjokelaisesta männystä ja tromssalaisesta paijusta. Maija Liisa Björklund (s. 1987 Tromssassa) oon kevväilä 2022 ottanu mastergraadin Tromssan tai’eakademiissa, ja varhemin hän oon koulanu Newcastle University of Artsissa ja Listaháskóli Íslandsissa.

Maija Liisa Björklunds arbeider involverer både tekst, installasjon og performative praksiser. Skjult eller glemt kunnskap er et tilbakevendende tema. Björklund har tidligere fordypet seg i arbeidet med å lage det kvenske flagget og bruken av solrosesymbolet, og hun er opptatt av hvordan vi leser og forstår symboler. Til Statens Hus har hun arbeidet med relieffer og skulptur i tre. Relieffene sammenstiller kvenske og samiske symboler delvis integrert i hverandre, delvis skjult eller oppstykket. Treskulpuren er utformet av furu fra Pasvik og selje fra Tromsø. Maija Liisa Björklund (f. 1987, Tromsø) tok en mastergrad ved Kunstakademiet i Tromsø våren 2022 og har tidligere studert ved Newcastle University of Arts og Listaháskóli Íslands.

Maija Liisa Björklund barggut siskkildit sihke teavstta, installašuvnna ja performatiiva geavadiid. Beitojuvvon dahje vajálduvvan diehtu ja máhttu lea temá mii geardduhuvvo. Björklund lea ovdal čiekŋudan bargui kvena leavgga ráhkadeapmái ja beaiveruvsosymbola geavaheapmái, ja son berošta das mo mii lohkat ja áddet govastagaid. Stáhta Vissui son lea bargan relieffain ja skulptuvrrain muoras. Relieffat dássádaddet kvena ja sámi symbolaid, mat leat osohahkii ovttaiduhttojuvvon nubbi nubbái, osohahkii beitojuvvon dahje biđgejuvvon bihttán. Muorračullosa lea hábmen Báhčaveaji beazis ja Romssa šáljas. Maija Liisa Björklund (r. 1987, Romssas) čađahii masterdutkosa Dáiddaakademiijas Romssas giđđat 2022, ja lea ovdal lohkan Newcastle University of Arts ja Listaháskóli Íslands alitoahpahagain.

Detaljer

Datering

2022

Kunstner

Maija Liisa Björklund

Kategori

Installasjon, Vegginstallasjon, Kunsthåndverk, Treskjæring, Trearbeid

Teknikk og materiale

Treskjæring, lyslasert trespilepanel i furu

Mål


Høyde: 138cm
Bredde: 233cm
Dybde: 0.8cm

Reference

KORO.008305