Terreng, ikke landskap #3

Ole Martin Lund Bø

 

Om

Måleria som er kjøpt inn til Bufetat region vest, viser abstraherte topografiske element henta frå Rogaland, der kunstnaren voks opp. Effekten av dei stramme geometriske linjene og skarpe fargeflatene frå tidlegare er her «trekt tilbake» og kjem til syne som geometriske felt i det store måleriet (Rock) og i dei bøygde kopparplatene. Uttrykket er energisk og inviterer samtidig til ro og fordjuping. Aleksi Wildhagen seier i teksten sin om Lund Bø si utstilling på Hå gamle prestegard hausten 2021:

Og er det noe som er bra å gjøre med bilder, så er det å se og gruble over dem. Ikke nødvendigvis på hva det hele betyr, men forsøke å sette seg selv i malerens sted og starte dialogen med bildene, slik man da opplever dem. Hvorfor det er malt sånn eller slik, plassert her eller der, fargevalg og temperament. Se nøye etter hvordan de ulike delene spiller på og mot hverandre, og vit at det alltid ligger en vilje bak ethvert valg.

Detaljer

Datering

2020

Kunstner

Ole Martin Lund Bø

Kategori

Maleri, Oljemaling, Metall

Teknikk og materiale

Oljemaling på kobberplate

Mål


Høyde: 46cm
Bredde: 64cm
Dybde: 2cm

Reference

KORO.008184