Gjennom Landskap

Tiril Schrøder

 

Om

Motiva i biletet er ein collage som tek utgangspunkt i staden Ski med landskapet, kulturen, historia og notida her. Veggarbeidet er meir enn 3 meter høgt og litt over 60 meter langt.

Himmel, skyer og tre er hovudelement i Tiril Schrøders veggverk, saman med jordbruksområde og busetnad. Elementa til biletet er trykte på baksida av herda glasplater og festa til betongveggen på stasjonen. Landskapet og detaljane har referansar til Ski og omlandet; sett saman av element frå ulike tidsepokar og stader i lokalmiljøet. Ei stor, flygande kråke viser til den lange historia til staden, og til Kråkstad med kyrkja si frå 1150. I bakgrunnen skimtar vi turmålet Tømmerås. Ein hest viser både til landbrukstradisjonane i området og til opphavet for stadnamnet Ski; ein stad der ein heldt kappriding. Det store biletet blir som eit sceneteppe der gamle og nye forteljingar møtest.

Detaljer

Datering

2022

Kunstner

Tiril Schrøder

Kategori

Uterom, Tegning, Glassarbeid, Digital print, Veggfasade, Digital bildebehandling

Teknikk og materiale

Computertegning printet på glassplater

Mål


Høyde: 3.6m
Bredde: 62.2m

Reference

KORO.008310