ACT

Marianne Heier

 

Om

Kunstprosjektet ACT består av en rettsprosess, en sokkel i larvikittstein, en tale og en plakat. På sokkelen ligger det en skinninnbundet praktbok bestående av sakspapirer fra rettsprosessen. Saken omhandler en gruppe statsløse kurdiske flyktninger med bakgrunn fra Iran, som etter norsk lovpraksis ikke får oppholdstillatelse i Norge. NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere) fører rettssaken på deres vegne. Heier har stilt sitt kunstbudsjett til rådighet for arbeidet med denne saken.

Larvikitt er Norges nasjonalbergart. Praktboken med saksdokumentene  hviler dermed på et stykke av det norske grunnfjellet, både bokstavelig og i overført betydning. Verket er en påminnelse om at loven ikke alltid er lik for alle, og mengden av sakspapirer viser hvor mye arbeid og ressurser som skal til for å fremme en sak i norsk rettsvesen.

Plakaten som henger ved sokkelen, viser utdrag fra sakspapirene. Dette materialet dannet også utgangspunktet for en tale Heier fremførte ved åpningen av bygget. Talen kan du lese i sin helhet her.

 

 

Detaljer

Datering

2019

Kunstner

Marianne Heier

Kategori

Performance, Installasjon, Relasjonell kunst, Rominstallasjon, Stein/Gipsarbeid, Immateriell kunst, Hugging, Rulett/Bokbinding

Teknikk og materiale

Innbundne saksdokumenter plassert på larvikittsokkel, plakat og en performance

Mål


Performance (åpningstale): 10min
Høyde (plakat): 100cm
Bredde (plakat): 70cm
Høyde (Larvikittsokkel): 120cm
Bredde (Larvikittsokkel): 80cm
Dybde (Larvikittsokkel): 60cm
Høyde (glassmonter): 62cm
Bredde (glassmonter): 42cm
Dybde (glassmonter): 32cm
Høyde (bok): 30cm
Bredde (bok): 20cm
Dybde (bok): 15cm

Reference

KORO.007759