Tekstilarbeidene Dag og Veien av Brit Fuglevaag hos Nic Waals institutt i Oslo, som søkte om og fikk kunst fra LES-ordningen i forrige runde. Foto: Werner Zellien
Aktuelt


Kunst til arbeidet


Å sørge for at gode kunstopplevelser også omfatter kunst på ulike arbeidsplasser, er en viktig del av KOROs virksomhet. Hvordan jobber de som skal velge kunst til arbeidsplassen din?

De aller fleste av KOROs kunstprosjekter blir utført på oppdrag fra statlige oppdragsgivere og er knyttet til oppføring av nye bygninger. Men også eldre bygg som enten eies eller leies av staten kan søke om å få kunst fra KORO. Gjennom LES-ordningen er en lang rekke kunstverk blitt en del av kontormiljøer, fellesområder og uterom hos mange offentlige virksomheter. Alt fra store, representative prestisjebygninger, via avanserte spesialbygg, til nøkterne kontorlokaler over hele landet. Her kan du lese mer om LES-ordningen.

Alle statlige virksomheter kan søke om å få kunst. Av 17 søknader som kom inn innen søknadsfristen 15. februar 2023, er det 13 steder som har fått gode nyheter fra KORO. At kunstverkene er tilgjengelig for mange, om det finnes kunst der fra før og om det er lenge siden sist de fikk kunst, er noen av kriteriene komiteen tar med i betraktning.

Hvem er det som avgjør hvem som kan få kunst, og ut ifra hvilke kriterier velges det? I de neste to årene skal tre eksterne komitemedlemmer, sammen med KOROs prosjektansvarlig og seniorrådgiver Anna Katharina Haukeland, sørge for fine kunstopplevelser også i folks arbeidshverdag. Kjersti Solbakken, Halvor Rønning og Liisa-Rávná Finbog har sammen med Haukeland allerede gjort utvelgelsen.

Disse får kunst fra LES-ordningen

 • Statsforvalteren i Vestland, Bergen
 • Niels Treschows Hus, Universitetet i Oslo Blindern
 • NAV Arbeid og ytelser, Kristiansund
 • Patentstyret, Oslo
 • Barneintensiv Ullevål, Akuttklinikken, Oslo Universitetssykehus
 • Nye Hammerfest sykehus
 • Follo og Nordre Østfold tingrett, nytt tinghus i Mysen
 • Tromsø fengsel
 • NAV Lindesnes
 • UiT Norges arktiske universitet, institutt for Geovitenskap Naturfagbygget, Tromsø
 • NAV Sarpsborg
 • Sør-Rogaland tingrett, Egersund
 • Oslo tingrett, Tinghuset

For komiteens arbeid gjelder det også å kunne se potensialet i miljøet som er fra før, og det som skal bli. Komiteen har ofte befaringer på steder som fremdeles er byggeplasser og må tenke kreativt allerede der. Kunsten skal imidlertid ikke bli en del av interiøret som dekor, men tilføre stedet noe helt eget.

Disse fire er allerde i gang med å sørge for gode kunstopplevelser til en rekke ulike arbeidsplasser over hele Norge. Fra venstre: Halvor Rønning, Liisa-Rávná Finbog, Anna Katharina Haukeland (KORO) og Kjersti Solbakken. Foto: Niklas Hart

– Det har vært mange gode søknader i år, og vi har valgt en rekke fine og utfordrende steder for kunst, med god geografisk spredning fra nord til sør i landet, sier Anna Katharina Haukeland. At prosjektene er jevnt fordelt over hele landet er et viktig prinsipp.

LES-komiteen

Halvor Rønning (f. 1984, Bergen) er utdannet kunstner fra Kunstakademiet i Oslo og Akademie Der Bildenden Kunste Wien. Han arbeider med nonfigurativt maleri, appropriasjonskunst og tverrfaglige kunstneriske samarbeid. Tidligere i 2023 fullførte han et kunstoppdrag for KORO ved Bjørgvin fengsel.

Kjersti Solbakken (f. 1984, Valnesfjord) er frilanskurator og skribent basert i Oslo. Hun er for tiden utnevnt som kurator for Lofoten International Art Festival (LIAF) 2024, organisert av Nordnorsk kunstnersenter. Hun har MA i kuratorpraksis ved Fakultet for kunst, musikk og design fra Universitetet i Bergen og BA i billedkunst fra Kunstakademiet i Oslo.

Liisa-Rávná Finbog (1982, Oslo/Vaapste/Skánit) er en samisk urfolksforsker, duojár, forfatter og kurator, tilknyttet Tampere Universitet i Finland. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Oslo hvor hun har undersøkt sammenhengen mellom samiske identiteter, duodji, suverenitet og samisk kulturarv i museer. Finbog navigerer i dynamikken mellom kunst og urfolkspolitikk i sitt arbeid, både som akademiker og duojár, men også i sin kuratoriske praksis.

En del av kunstprosjektene vil være laget spesielt for den enkelte virksomhet. Andre ganger kan kanskje kunstverk som av ulike grunner er på KOROs lager få et nytt hjem, eller det gjøres nyinnkjøp. For komiteen, som jobber to år av gangen, er det viktig å ha et godt overblikk over hva som skjer i norsk kunstliv, og å kunne se muligheter for kunsten innenfor andre rammer enn galleri og museum. For kunstnere som ikke har jobbet særlig mye med denne type oppdrag tidligere, kan LES-ordningen være en fin inngang til kunst for offentlige miljøer og rom.

-Vi er veldig spente på jobben vi skal gjøre de neste to årene, der kunst til så ulike steder som fengsel, sykehus og rettslokaler skal på plass, sier komiteen.