«… en kunnskapsrik og visjonær kunstner og pedagog.» Belén Santillán fikk KOROs studentpris for 2024 på bakgrunn av prosjektet El micro-museo de las plantas migrantes (Mikromuseet for migrantplanter). Foto: Ana María Bresciani.
Aktuelt

KOROs studentpris til Belén Santillán

Gratulerer til Belén Santillán, som er tildelt KOROs studentpris for 2024!

Belén Santillán fikk prisen på bakgrunn av prosjektet El micro-museo de las plantas migrantes (The micromuseum of migrant plants | Mikromuseet for migrantplanter).

Juryen begrunnet prisen slik:

«På bakgrunn av omfattende research, har Santillán utviklet et prosjekt som går inn i noen av samtidens mest presserende problemstillinger. Her utforsker hun de poetiske sammenhengene mellom forflytning av planter på tvers av landegrenser og andre former for frivillig og tvungen migrasjon. Samtidig stiller hun spørsmål ved kunstfeltets institusjoner, særlig museet og dets potensiale som et sted for kritikk og læring. Gjennom dette posisjonerer hun seg som en kunnskapsrik og visjonær kunstner og pedagog.»

KOROs studentpris er et samarbeid mellom KORO og Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), og deles ut til avgangsstudenter på masterprogrammet for kunst og offentlige rom ved KHiO.

Prisen er på 50 000 kroner, og deles ut ved masterstudentenes avgangsutstilling. Den ble delt ut første gang i 2022, da prisen gikk til Lill Yildiz Yalcin. I 2023 ble prisen delt mellom Amalie Risom Nyrup og Sarah Sekles. Prisen er en anerkjennelse av unge kunstnerskap som forhåpentligvis vil glede et stort publikum i årene framover.

Prisen ble delt ut av Nora Ceciliedatter Nerdrum, leder for kunstseksjonen og kurator i KORO.

Årets jury bestod av (fra venstre) Siri Hermansen, Nora Ceciliedatter Nerdrum, Nora Joung og Ana María Bresciani. Foto: Merete Røstad.