Glad vinner. Kunstner Lill Yildiz Yalcin fikk heder, ære og 50 000 kroner da hun mottok KOROs nye studentpris før helgen. Juryformann og leder for KOROs kunstseksjon Nora Ceciliedatter Nerdrum overrekker prisen til den ferske avgangsstudenten. I bakgrunnen resten av juryen: Seniorkurator Trude Schjelderup Iversen i KORO, førsteamanuensis Merete Røstad ved KHiO og billedkunstner Andrea Galiazzo. Foto: Niklas Hart/ KORO
Aktuelt

Vinneren av KOROs nye studentpris er kåret!

Prisen gikk til Lill Yildiz Yalcin for kunstprosjektet Second skin. Det er første gang studentprisen blir delt ut.

Ved å dele ut en pris til en student ved masterprogrammet for kunst og offentlige rom ved KHiO, ønsker KORO å anerkjenne et ungt kunstnerskap som forhåpentligvis vil komme til å glede et stort publikum i fremtiden. Prisen er på 50 000 kroner, og skal deles ut på årlig basis i forbindelse med masterstudentens avgangsutstilling på Kunsthøgskolen (KHiO). Fredag 3. juni ble prisen delt ut for første gang.

En reaksjon på gentrifisering
Lill Yildiz Yalcins vinnerprosjekt består av seks skulpturer av armeringsjern, brukt i bygg i anlegg, og tre videofilmer. Filmene går i loop på tre skjermer, og viser hvordan kunstneren bøyer og former de seks meter lange og åtte millimeter tykke jernstengene ved egne krefter.

– Arbeidet er en reaksjon på den gentrifiseringen som har foregått i lang tid i mitt nabolag, i Gamlebyen. Jeg har valgt å bruke kroppen min som verktøy for å snakke litt om det gapet som finnes mellom utbyggerne og oss som bor her og hvordan dette påvirker kroppene våre. Jeg ser på offentlige rom som en slags kollektiv hud, altså en forlengelse av kroppen, og jeg stiller da spørsmålet om hva denne forlengelsen egentlig er, forklarer Yalcin.

Lill Yildiz Yalcin avgangsprosjekt Soft Skin består av seks skulpturer av armeringsjern, brukt i bygg i anlegg, og tre videofilmer. Filmene går i loop på tre skjermer, og viser hvordan kunstneren bøyer og former de seks meter lange og åtte millimeter tykke jernstengene ved egne krefter. Foto: Niklas Hart/ KORO

Tettere samarbeid
Juryleder Nora Ceciliedatter Nerdrum fra KORO håper at prisen ikke bare vil komme prisvinneren til gode, men også bidra til et tettere samarbeid mellom KORO og Norges eneste utdanning innenfor kunstpraksis i offentlige rom.

– Å motta et stipend innebærer at man blir sett av sine fagfeller. I tillegg er prisen et økonomisk bidrag som kan muliggjøre videre arbeid i et felt med mange aktører og lite midler. Stipendet er også et ledd i arbeidet for å knytte masterprogrammet for kunst og offentlige rom og KORO tettere sammen, sier Nerdrum.

Ansvarlig for masterprogrammet for kunst og offentlige rom (MAPS) professor Siri Hermansen ønsker den nye prisen velkommen.

– Det er stor stas for avgangsstudentene våre at masterprogrammet har fått sin egen pris. Og særlig flott at priseieren er KORO, som jo er den viktigste institusjonen i Norge som jobber for og med kunst i offentlige rom. For den heldige vinneren vil prisen både gi god selvtillit, publisitet og ikke minst være en god økonomisk start på livet som profesjonell kunstner, sier Hermansen.

Vinneren Lill Yildiz Yalcin omgitt av professor Siri Hermansen og førsteamanuensis Merete Røstad ved KHiO. -Det er særlig flott at priseieren er KORO, som jo er den viktigste institusjonen i Norge som jobber for og med kunst i offentlige rom, sier Hermansen. Foto: Niklas Hart/KORO.

Foruten juryleder Nerdrum bestod juryen av seniorkurator i KORO Trude Schjelderup Iversen, førsteamanuensis i kunst i offentlig rom på KHiO Merete Røstad og billedkunstner Andrea Galiazzo. De fire var samstemte i valget av prosjektet Second skin av Lill Yildiz Yalcin.

Arkitekturtriennalen neste
– Det betyr mye å bli lagt merke til og få den anerkjennelsen. Det er jo offentlige rom som jeg er mest interessert i, så det å få en KORO-pris føles veldig deilig. Og jeg gleder meg til å samarbeide mer med dem i fremtiden, sier Yalcin.

Det blir trolig mulig for publikum å oppleve Yalcins vinnerprosjekt til høsten.

– Jeg tror vi skal over til arkitekturtriennalen i første omgang. Jeg trodde først at dette prosjektet bare skulle være masteren, men nå føler jeg at det nettopp har begynt, og at det kan gå i mange retninger, sier prisvinneren.