Lydopptak i sjøkanten. Et av mange offentlig tilgjengelige kunstverk fra KORO lydinstallasjonen Tromsø Sonarium – 69°39’07’N 018°57’12’Ø, av Alexander Rishaug. Kunstverket kan lyttes til ved Institutt for lærerutdanning ved UiT Norges Arktiske universitet i Tromsø. Foto: Alexander Rishaug.
Aktuelt

Søk masterstipend fra KORO!

Kunst i offentlige rom møter på ulike problemstillinger når den realiseres på andre arenaer enn museer, gallerier og kunstinstitusjoner. Ved å utlyse fire stipender for masterstudenter ønsker KORO å stimulere til fordypning på dette området.

Hvilke problemstillinger har produksjon, formidling og forvaltning av kunst i det offentlige rom som skiller seg fra kunst realisert for de mer tradisjonelle visningsstedene? KORO ønsker å stimulere til økt forskning på og kunnskap om den offentlige kunsten, innen relaterte fagfelt. Derfor tilbyr vi masterstudenter om å søke om totalt fire stipend på 50 000 kroner hver. Studenter fra alle relaterte fagområder er velkomne til å søke.

Forventninger til kandidatene:

  • dokumentert opptak til MA-studium innenfor fagområder som kunsthistorie, estetikk, kunstteori, konservering, formidling, kuratering, arkitektur, duodji eller planlegging.
  • masteroppgaven må omhandle temaer og problemstillinger som er relevant for fagfeltet kunst i offentlige rom.
  • behersker norsk på grunn av KOROs kildemateriale.
  • i tillegg er det ønskelig med anbefaling fra veileder eller annen fagperson.

Det er ønskelig at mottakere av stipendene leverer en fagartikkel eller et fagintervju etter at oppgaven er levert og godkjent. De vil bli publisert på KOROs nettsider. Dette avtales i hvert enkelt tilfelle.  

KORO kan tilby:

  • fire stipend på kr 50 000.
  • tilgang til KOROs arkiv.
  • mulighet til rådgivning og samtaler med relevant fagperson i KORO. Etter avtale med og initiativ fra utdanningsstedet kan det også være aktuelt at KORO bidrar med en bi-veilederfunksjon for kandidaten.

Bedømmelsen av søknadene gjøres av fagpersoner fra KORO og representant(-er) fra relevante utdanningsinstitusjoner.

Om søknaden:

  • Søknadsbrev skal inneholde beskrivelse av oppgaven på maks 1 A4-side, dokumentasjon av opptak til MA-studium, samt et anbefalingsbrev.
  • Send søknaden på e-post til post@koro.no, merk e-post med «Masterstipend«
  • Søknadsfrist: 10. mai 2023

Last ned hele utlysningen som PDF her. Siden åpner i ny fane.

Ved spørsmål, kontakt seniorkurator i KORO Trude Schjelderup Iversen