Fra Black Mountain College Research Project Papers. Fotograf: State Archives of North Carolina Raleigh, NC
Aktuelt

Hvem er deltagerne?

12 heldige søkere er valgt ut til å delta på andre utgave av KOROs kuratorprogram.

ANNIKEN ROMULD
Anniken Romuld har master i Arkitektur fra Arkitektskolen i Aarhus, Danmark (1998), Bachelor i Arkitektur fra Edinburgh College of Art, Skottland og Kunsthistorie grunnfag fra Universitetet i Tromsø. Hun har siden 2010 jobbet som arkitekt ved byplankontoret, byutvikling, Tromsø kommune og innen det arkitekt hos 70°N arkitektur. Hun har erfaring som produsent og kurator fra byutviklingsprosjektene som Hvor går Tromsø?, Kunst og byrom langs sjøfronten samt Tromsø Sjøfront Laboratorium. Romuld har vært i programrådet for Vårscenefest – Tromsø scenekunstfestival (VSF) siden 2018.

ASLAK JUELL KRISTENSEN
Aslak Juell Kristensen er produsent, og har lang erfaring med organisering av utstillinger og arrangementer innenfor kunst- og kulturbransjen. Han var kurator og produsent for utstillingen i Stormen Kulturhus kunst/dáidda i Bodø 2017 – 2019, med hovedansvar for å bygge opp Stormens eget galleri for visuell kunst og samtidskunst i Nordland. Kristensen jobber nå som daglig leder i Akerselva Trebåtforening med et utstillingsprosjekt i kulverten under Oslo S.

CAMILLA NICOLAISEN
Camilla R. Nicolaisen har MA i samtidskunst fra Kunstakademiet i Tromsø (2015). Hun jobber med film, lyd, tegning og installasjoner. Hun har atelierplass ved Kysten, Troms Fylkeskultursenter. Ved siden av kunstpraksisen er hun med-grunnlegger og kurator for Open Out Festival, en årlig visuell kunstfestival i Tromsø med fokus på skeive perspektiver. Nicolaisen er kunstkonsulent ved Helsehuset, Tromsø Kommune.

MIO ORIBE STUBERG UENO
Mio Oribe Stuberg Ueno har Master i arkitektur fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (2018), og har fra tidligere studert billedkunst, kunsthistorie og arkitektur i Paris, Stockholm og Sveits. Ueno er vokst opp mellom Norge og Japan. Det har bidratt til å forme en forståelse og interesse for menneskers liv og virke. De seneste årene har Ueno fokusert på å bygge opp egen kunstnerisk praksis. Hennes arbeid ligger i krysningen mellom billedkunst, arkitektur, forskning og formidling. Hun arbeider både med soloprosjekter og tverrkunstneriske samarbeid.

ELISE HOEDEMAKERS
Elise Hoedemakers er utdannet kunsthistoriker og har en MA i The History & Business of Art & Collecting: the Historic and Contemporary Art Markets ved Warwick University / Institut d’études supérieures des arts (2012). Hun har siden 2016 vært ansatt som kurator og produsent ved Se Kunst i Nord-Norge, med base i Bodø. Hoedemakers er en del av leder- og kuratorteamet for Bodø Biennale #1 – #3, med ansvar for tverrkunstneriske og steds-spesifikke produksjoner i offentlige rom, utstillinger, og ulike fag- og formidlingstiltak.

GORO TRONSMO
Goro Tronsmo har en MA i regi fra Teaterhøyskolen i Oslo ved KHiO (2019). Hennes praksis er mellom billedkunst, scenekunst, arkitektur og som kritiker. I sine arbeider iscenesetter hun institusjonelle strukturer gjennom stor-skala levende arkitektoniske installasjoner, film og grafisk manipulasjon. Som kurator utviklet hun bl.a en kontekst for visning og produksjon av kunst for ØYA festivalen i Oslo 2014 og 2015, der festivalens forflytning til bolistrøk ble utgangspunkt for utstillingen som iscenesettelse i offentlig rom. Prosjektet innebar også å skape en kunstinstitusjonell ramme av festivalen som ikke-bevisst avsender i et offentlig rom og i forhold til byutvikling.

HÅKON LILLEGRAVEN
Håkon Lillegraven har en BA i Culture, Criticism and Curation, fra Central Saint Martins (2017), og har fullført ett år av sin MA i Moderne kultur og kulturformidling ved Københavns Universitet (2019). Han har grunnkurs i scenografi og filmproduksjon (2013). Lillegravens kuratorpraksis grunner i en interesse for utvikling og produksjon av kunstneriske ideer i dialog med lokale kontekster og menneskegrupper. Han var kuratorassistent for Oslobiennalens første utgave (2018-2020) og jobber nå som formidlingsansvarlig for Fotogalleriet.

INGA SKÅLNES
Inga Skålnes har en MA fra Kunstakademiet i Trondheim (2016) og BA fra Southampton Solent University (2012). Hun har atelier på Rake Arbeidsfellesskap i Trondheim og jobber, ved siden av egen kunstnerisk praksis, som prosjektleder for Trondheim Open. Skålnes driver også Slå På Kunst, sammen med Carlos A Correia, som siden 2017 har jobbet med å vise kunst utenfor tradisjonelle visningssteder.

KRISTOFFER DOLMEN
Kristoffer Dolmen har cand. mag. grad fra Universitetet i Bergen (2000), videreutdanning fra Stockholms Universitet (2001), Mastergrad Skapende kuratorpraksis KHiB/Universitetet i Bergen (2017). Han har lang erfaring med utstillingsproduksjon, kuratering, formidling, innkjøp og forvaltning av kunstsamling, organisering av artist in residence. Dolmen har vært produsent og kurator for en rekke utstillinger og prosjekter siden 2001, er leder for Sámi dáiddaguovddáš (Samisk senter for samtidskunst) i Karasjok med ansvar for utstillinger og programvirksomhet.

LILL K. STENSRUD
Lill K. Stensrud er utdannet kunsthistoriker og musikkviter med hhv master i kunsthistorie (2020) og hovedfag i musikkvitenskap (2004) fra Universitetet i Oslo, begge med en spesialisering innenfor immateriell kunst. Hennes yrkesliv er tett knyttet opp mot hennes tverrfaglige bakgrunn, samt arbeidserfaring fra kunstinstitusjoner som Nasjonalmuseet, Henie Onstad Kunstsenter, Fotogalleriet, Galleri F15 og Momentum-biennalen, i tillegg til musikkinstitusjoner som Ultimafestivalen og organisasjonen Ny Musikk. Hun har erfaring som kunstkritiker og skribent for Billedkunst, Museumsnytt og Parergon. Stensrud har en prosjektlederstilling som kurator formidling i Ekebergparken.

MARIA DANIELSEN
Maria Danielsen har MA Filosofi Universitetet i Tromsø (2018) og BA Samtidskunst fra Kunst og designhøyskolen i Bergen 2008-2011. Hun har siden 2018 vært lektor i filosofi ved UiT og har siden samme år hatt ansvar for teoriundervisningen for BA ved Kunstakademiet i Tromsø. Danielsens kuratorpraksis fra å ha drevet KURANT i Tromsø (2011-2016), og fra 2013 til 2015 ledet hun kunstprosjektet «Nothing will grow together because nothing belongs together» i ubåtbasen Olavsvern i Tromsø (2013-2015).

SIRI LOUISE LEIRA
Siri Leira har en MA fra Kunstakademiet i Oslo, KHiO (2013) og utdanning fra Oslo Fotokunstskle (2007). Hun arbeider med fotografi, skulptur og stedsspesifikke verk. Leira har kuratorisk erfaring fra de kunstnerdrevne visningsrommene Semikolon, Percival Space og Saksumdal Tempel, og leder det rådgivende organet OKIOR (Oppland kunst i offentlige rom) ved Oppland Kunstsenter.