Nyhavna i Trondheim skal utvikles, og kommunen har involvert kunstnere fra tidlig i planleggingsprosessen. Kom til Trondheim for å høre hva kunstnere kan bidra med i stedsutviklingsprosesser! Bildet er fra Nikolaus Gansterers prosjekt «Abcdaire for Nyhavna» (2019).
Aktuelt

ALL ABOUT ART – internasjonal konferanse i Trondheim 15-16. oktober

KORO, Trondheim kommune, NTNU og Stavanger kommune arrangerer internasjonal konferanse om kunst i by- og stedsutvikling på Svartlamon i Trondheim i høst. Hold av datoen!

Kunstnere blir stadig oftere trukket inn i byutviklingsprosjekter, også med verk som sprenger grensene for tradisjonelle kunstoppdrag i offentlige rom. Disse kunstnerne er gjerne involvert gjennom hele planleggingsfasen, isteden for å komme på banen når et sted nærmer seg ferdigstillelse.

Kanskje er det ingen tilfeldighet. Mange av utfordringene stedsutviklingen står ovenfor i dag krever ferdigheter som går utover det som har vært tradisjonelle metoder i byplanleggingen. Det finnes etter hvert mange prosjekter som viser hva kunstnere kan bidra med i slike sammenhenger, og potensialet som ligger i det å trekke kunstnerne inn når steder og byer skal utvikles.

Målgruppen for konferansen er kunstnere, kuratorer, produsenter og offentlige og private oppdragsgivere som jobber med kunst i offentlige rom, så vel som planleggere, utviklere og andre som er interessert i hvordan kunst kan tilføre verdier til ulike typer byutviklingsprosjekter.

Et av disse prosjektene skjer på Nyhavna i Trondheim, der Trondheim kommune har involvert kunstnere tidlig i prosessen. Konferansen er en del av KOROs satsning på kunst i by- og stedsutvikling og er knyttet til Trondheim kommunes kunstprosjekt på Nyhavna.

Bekreftede foredragsholdere:

  • Charles Landry (planlegger, London/Berlin)
  • Mark Davy (grunnlegger Futurecity, London/Sydney)
  • Hedwig Fijen (grunnlegger og direktør Manifesta)
  • Jennifer Turpin og Michaelie Crawford (kunstnere, kuratorer Sydney)

Gjennom forelesninger, paneldiskusjoner, performancer og workshops vil vi se nærmere på hvordan planleggere og byutviklere kan trekke inn kunstnere og kunst i sine prosjekter. Konferansen spør samtidig hvordan man kan bevare kunstnerenes faglige integritet og «frihet» i prosesser der sterke politiske og økonomiske krefter presser på.

Målet med konferansen er å lage en felles referanseramme, og dele kunnskap som kan danne grunnlag for nye samarbeid mellom kunstnere, planleggere og utviklere. Slike møter mellom ulike typer fagpersoner er essensielt for at vi sammen kan ta de første, viktige skrittene mot en mer inkluderende, levende og bærekraftig by- og stedsutvikling.

NB!

14. september 2020 ble det bestemt at konferansen All About Art, som skulle finne sted i Trondheim i oktober, blir avlyst. Årsaken er smitterisiko for Covid 19.

KORO har besluttet at det i stedet skal utvikles et digitalt innhold som vil bli tilgjengelig for alle på våre nettsider. Vi vil komme tilbake med nærmere opplysninger rundt dette så snart de foreligger.