Elevene fikk prøve ut fargenes påvirkningskraft ut ifra Josef Albers fargelære. Foto: Signe Marie Andersen
Aktuelt

Fargelegger Ski sammen

Mens ombyggingen av Follobanen er underveis, skal kunstnerne Ebba Moi og Anas Salameh gjennomføre et midlertidig prosjekt på Ski stasjon – i samarbeid med elever fra Ski ungdomsskole.

Med arbeidstittelen Fargene i Ski begynte kunstnerne Ebba Moi og Anas Salameh mandag denne uken sine forberedelser og arbeid med elevene i en valgfagklasse på Ski ungdomsskole. Gjennom de neste ukene skal de ta utgangspunkt i Josef Albers sin fargelære og se på fargene i byen og landskapet. Arbeidet skal ende i at de sammen setter farge på en sliten og blass undergang på Ski stasjon.

– Jeg ønsket å invitere en gruppe elever til å undersøke Ski gjennom farger. Mitt mål er at de vil se sin hjemby med nye øyne og at vi sammen kan skape nye fortellinger om Ski, sier Ebba Moi.

– Det var et veldig fint første møte med valgfagsklassen fra Ski ungdomsskole. Elevene fikk prøve ut fargenes påvirkningskraft ut ifra fargelæren til Josef Albers, hvor billedkunstner Geir Yttervik viste hvordan fargene bedrar og at det vi ser rundt oss kan være en illusjon. Som Albers sier; Se en gang til – åpne øynene!

– Mitt mål er at de vil se sin hjemby med nye øyne og at vi sammen kan skape nye fortellinger om Ski, sier Ebba Moi. Foto: Signe Marie Andersen

Hvilke farger gjenspeiler byen, og hvordan påvirker form og farge ens identitet? Dette er spørsmål elevene og kunstnerne skal finne svar på sammen. Deretter skal de se nærmere på hvilke farger som kan sies å representere Ski i dag, og disse vil danne paletten for et veggmaleri på Ski stasjon.

– Dette prosjektet er en mulighet til å bli kjent med et samfunn gjennom farger, sier Anas Salameh.

Salameh er en palestinsk billedkunstner fra Syria, og har bodd i Ski siden 2015.

– Jeg tror at prosjektet kan fungere som en katalysator for dialog mellom to ulike kulturer. Linjer, former og farger er jo elementer i all håndgripelig design, og i tillegg kan de samme elementene bidra til å lese og forstå en kultur og dens sosiale struktur, sier han.

Veggmaleriet skal males direkte på en flislagt vegg i undergangen som går mellom perrongene på stasjonen. Gridmønsteret som oppstår når en maler på flisene, vil gi inspirasjon til en slags pikselbasert mosaikk, og gi et abstrakt motiv som vil skape nye møter mellom valører av farger. Hva det endelige motivet skal bli er ennå åpent, og vil oppstå i samarbeid mellom elevene og kunstnerne.

Veggmaleriet vil være en del av undergangen ved Ski stasjon fra høsten 2017 til våren 2018. Etter det skal deler av den gamle stasjonen rives til fordel for den nye. Prosjektet lages på oppdrag av KORO og Bane Nor, som har invitert Ebba Moi til å lage et midlertidig kunstprosjekt i forbindelse med den nye jernbanen mellom Oslo og Ski.

Moi er utdannet fra kunstakademiet i Trondheim, og har sin bakgrunn innen skulptur og arbeider med dialog og deltagende kunst.

Den omfattende ombyggingen av Ski stasjon er en del av Follobanenprosjektet – Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid.

Les mer om kunstprosjektet til Follobanen Ski stasjon her.

Anas Salameh, Ebba Moi og en elev ser på resultatene av fargeøvelsene. Foto: Signe Marie Andersen