Kunstnerduoen Oscar & Peter skal lage et stedsspesifikt verk til Billedhuggerforeningens 75-års jubileumsutstilling i august 2021. Arbeidet skal ta utgangspunkt i landskapet rundt Carl Berner i Oslo, og vil bli presentert som midlertidige installasjoner i form av workshops, informasjonstavler, kart og vandringer med tekstopplesning. Foto: Historiske kart
Aktuelt

Ekstra prosjektstøtte fra Lokalsamfunnsordningen

Tidligere i desember fordelte Regjeringen ytterligere stimuleringsmidler til det visuelle kunstfeltet. KORO fikk dermed fire millioner kroner ekstra å dele ut til kunstnere og kuratorer med kunstprosjekter i det offentlige rom på tampen av året.

Fra den forrige ekstraordinære LOK-søknadsrunden, der det kom inn 163 søknader, fantes det mange godt kvalifiserte prosjekter som KOROs fagutvalg kunne fordele ekstramidlene på. Hele 27 nye kunstprosjekter over hele landet kan glede seg over tilskuddsmidler i denne runden. I tillegg ble det vedtatt å gi ekstratilskudd til sju utvalgte prosjekter som mottok støtte også i forrige tildeling.

Disse 27 nye prosjektene har fått støtte i siste tildelingsrunde:

Det Oppustelige Museum
Søker: Pelle Brage
Tilskudd: kr 100 000

rep_resent
Søker: Nicole Rafiki
Tilskudd: kr 50 000

Close(d) Border connection
Søker: GullBakken
Tilskudd: kr 200 000

Tigerworm Aquaponics Project & Society
Søker: Anne-Britt Rage
Tilskudd: kr 100 000

Digital Kuratering
Søker: mellem__rummet
Tilskudd: kr 100 000

SENSATE Body(s), The Lure of Slownes (arbeidstittel)
Søker: Elly Stormer Vadseth
Tilskudd: kr 100 000

Age-ism
Søker: First Supper Symposium (FSS)
Tilskudd: kr 100 000

City Dwellers/Byboere # 9
Søker: Tale Næss
Tilskudd: kr 100 000

Looking through Scotoma – the sound of glass, the taste of dirt, the feel of steel, the colours of ...
Søker: Petrine Vinje
Tilskudd: kr 100 000

Enerhaugen Byhage
Søker: Inge Johan Riise Iversen
Tilskudd: kr 100 000

Måsefontene for Sørsjeteen i Tromsø
Søker: Lawrence Malstaf
Tilskudd: kr 100 000

Kunstsone Bergen
Søker: Idealist Institute
Tilskudd: kr 100 000

Elvegata 5
Søker: Tone Bjerkaas
Tilskudd: kr 100 000

Lyssatte dikt, Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene
Søker: Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene
Tilskudd: kr 30 000

Hvordan vil vi leve sammen
Søker: Katrine Meisfjord
Tilskudd: kr 100 000

Det levende landskapet: Carl Berner (arbeidstittel)
Søker: Peter Dean
Tilskudd: kr 100 000

Flettverk II – Kvadraturen, kolera og spanskesyken (arbeidstittel)
Søker: Rudolf Terland Bjørnerem
Tilskudd: kr 100 000

Kunstverk langs stien (arbeidstittel)
Søker: Anna Widén
Tilskudd: kr 50 000

ERROR: gender
Søker: Mari Bø
Tilskudd: kr 150 000

Låne pust/ serie 1
Søker: Frantzsen & Mjanger
Tilskudd: kr 120 000

Arkeologiske stammesnitt, stamvei
Søker: Tollef Thorsnes
Tilskudd: kr 60 000

DES
Søker: Aon Raza Naqvi
Tilskudd: kr 100 000

Vindu mot gaten
Søker: Jenny Kinge
Tilsagn: kr 100 000

Boka om Jeg går en tur med kua (2017)
Søker: Steinar Laumann
Tilskudd: kr 80 000

UTOM OG ATTMED
Søker: Mio Oribe Stuberg Ueno
Tilskudd: kr 100 000

Eco-swing | Prelude 2021 [Volunteer-run art networks in rural Norway]
Søker: Rodrigo Ghattas
Tilskudd: kr 100 000

Resisting Extinction
Søker: Olive Bieringa
Tilskudd: kr 170 000

Disse sju prosjektene fra første ekstraordinære tildelingsrunde får ytterligere støtte:

WWWaterWWWorld
Søker: Sandra Vaka
Ekstratilskudd: kr 200 000

Benkene til Kim
Søker:
Maya Økland
Tilskudd: kr 200 000

Fem prosjekter
Søker: Foreningen V-O-L-T
Tilskudd: kr 200 000

DRAMA
Søker: Anna Daniell
Tilskudd: kr 200 000

Blomstermakeren
Søker: Päivi Laakso
Tilskudd: kr 140 000

The Carbon Gargoyles
Søker: Sebastian Makonnen Kjølaas
Tilskudd: kr 200 000

Tinikling
Søker: Sarah Kazmi
Tilskudd: kr 150 000

Tinikling er et kunstprosjekt som vil finne sted på Grønland torg, med utgangspunkt i de mange pan-asiatiske kulturene i Oslo.