Kunstprosjektet Centarium del II er et film- og performanceprosjekt som tar for seg forbrukerkultur, og utforsker kunstneriske strategier i det semi-offentlige byrommet. De mottar 150. 000 kroner i støtte. Fotoet viser et stillbilde fra et tidligere og beslektet prosjekt, Centarium del I, tatt på Amfi Mo i Rana. Foto: Aleksander Johan Andreassen.
Aktuelt

Disse får ekstraordinær støtte

Kunstfeltet har kastet seg rundt og responderer på koronakrisen med innovativt samarbeid, nye formater og innfallsvinkler. Rekordmange har søkt, og nivået er skyhøyt.

I forbindelse med den pågående pandemien ble det senhøstes utlyst ekstra midler på fem millioner kroner gjennom KOROs Lokalsamfunsordning (LOK). Det kom inn totalt 163 søknader, og fagutvalget som har behandlet søknadene har fordelt støtten på hele 43 prosjekter.

– Vi er veldig glade for å ha bidratt til at midlene spres ut over mange hender; over førti relevante og faglig sterke prosjekter som involverer et enda høyere antall enkeltaktkunstnere og kuratorer, vil etter hvert nå et bredt publikum rundt om i landet.

Nora C. Nerdrum,
utvalgsmedlem og leder av KOROs kunstseksjon

Fokus på utforskning av, med og i natur, både klimakrisen og jordens reduserte artsmangfold, er en tydelig tendens hos årets søkere. En annet tydelig trekk er at flere av søkerne responderer helt konkret på koronakrisen både i form og innhold.

– Et eksempel er prosjektet Rom for Rundgang i Tromsø. De utvikler et nomadisk visningsrom for kunst ved å ta i bruk Tromsøs mange turistbutikker som nå står tomme som følge av pandemien, sier utvalgsleder og kurator Truls Ramberg.

Prosjekter utvikler et nomadisk visningsrom for kunst ved å ta i bruk Tromsøs mange turistbutikker som nå står tomme som følge av koronakrisen. Prosjektet mottar støtte på 100. 000 kroner for å utvikle metoder for å tenke nytt omkring midlertidighet i byrommet og stiller samtidig spørsmålet: Hvordan skal en by som Tromsø finne seg selv igjen, etter å ha satset på turisme som en av sine viktigste identitetsmarkører? Bildene viser to av Kurants tidligere prosjekter fra 2018: Restless 1 (Taft Avenue) av Alfred Marasigan og Disappearing Act av Eli Maria Lundgaard. Foto: Kristine Rød

Søknadene viser også at flere av prosjektene er flyttet ut til de virkelig store utendørsarenaene. Som for eksempel kunstprosjektet Drama – en skulpturutstilling lagt til det gamle steinbruddet på Svestad på Nesodden utenfor Oslo. I dette enorme ødeområdet med gamle betongsylindre, tanker og steinbrudd skal det foregå gjesteopptredener ved siden av skulpturutstillingen, et stort antall kunstnere er involvert.

– Med prosjektets fokus på historiefortelling og iscenesettelse har vi tro på at dette vil skape en sterk publikumsopplevelse knyttet til dette stedet, sier Ramberg.

For at støtten skal dekke så mange prosjekter som mulig, har utvalget satt et tak på 250.000 kroner for produksjonsmidler og 100.000 kroner for midler knyttet til forprosjekt.

– Dette har vært en ekstraordinær utlysning og vi har derfor også gått inn for noen ekstraordinære retningslinjer for hvordan vi har fordelt midlene, sier Ramberg.

Samlet ble det søkt om 36 712 911 kroner i støtte, selv om potten i denne omgangen kun var på fem millioner kroner. Søknadsfristen for neste tildelingsrunde er 1. feb. 2021

– Vi har sett en økende bevissthet på hva LOK-ordningen er og hva den støtter. Dette i kombinasjon med mange gode søknader og søkere, har gjort at det har vært hard konkurranse om midlene.

Utvalgsleder Truls Ramberg

Disse prosjektene får tilskudd:

Forprosjekt ARm
Søker: Hilde Methi
Tilskudd: 30.000 kroner

Statsbygg og den nye arkitekturen
Søker: Joar Nango
Tilskudd: 100.000 kroner

Statsbygg ja ođđa arkitektuvra/statsbygg og den nye arkitekturen er en undersøkelse av statlig styrte arkitekturprosesser, hvor stedsensitivitet, tradisjonskunnskap, medvirkning, scenekunst og eksperimentelt byggeri blir brukt som kunstneriske metoder for å forsøke velte om på etablerte maktstrukturer. Fotoet viser et av Joar Nangos tidligere prosjekter Jokkmokk – Girjegumpi fra februar 2019. Foto: Astrid Fadnes

Fremtidens Levninger
Søker: Kjersti Sundland
Tilskudd: 100.000 kroner

WWWaterWWWorld
Søker: Sandra Vaka
Tilskudd: 100.000 kroner

Collective Oslo Unphysical Closeness
Søker: Collective AS
Tilskudd: 100.000 kroner

Performance til Norsk Skulpturtriennale
Søker: Damir Avdagic
Tilskudd: 30.000 kroner

Benkene til Kim
Søker: Maya Økland
Tilskudd: 250.000 kroner

I anledning Kim Frieles 86-årdag i mai 2021, skal tre monumentale benker av kunstner Lina Viste Grønli installeres på Vågsalmenningen i Bergen. Prosjektet Benkene til Kim søker støtte til å gjennomføre et kunstnerisk program som fremmer og formidler ankomsten av kunstverket som hedrer forfatter og aktivist Kim Friele og hennes kamp for homofiles rettigheter. Prosjektet er et samarbeid med flire opptredende kunstnere. Fotoet viser en av de som skal bidra, performancekunstner Kiyoshi Yamamoto.  Foto: Kiyoshi Yamamoto og Lina Viste Grønli

Open Call Urtegata
Søker: Lars Cuzner, Loop Urtegata
Tilskudd: 150.000 kroner

Fem prosjekter
Søker: Foreningen V-O-L-T
Tilskudd: 100.000 kroner

Skulpturer på Bentsebrua
Søker: Farhad Kalantary
Tilskudd: 100.000 kroner

I dag står en enkel lysskulptur på Sagene-siden av Bentsebrua i Oslo. Nå ønsker kunstnerne Linn Lervik og Farhad Kalantary å lage tre nye installasjoner, og plassere dem på Torshov-siden av brua. Hensikten med skulpturene er å skape en arena der lokale har anledning til å delta. Foto: Arvid Sivertsen.

Dokken i Framtiden
Søker: Bergen Ateliergruppe
Tilskudd: 100.000 kroner

Hvitsten Salong
Søker: Trine Mauritz
Tilskudd: 50.000 kroner

Kunstens Hus Tromsø, Lekeskulptur, Krykke og Hage
Søker: Tromsø Kunstforening
Tilskudd: 100.000 kroner

Blomstermakeren
Søker: Päivi Laakso
Tilskudd: 200.000 kroner

Ny lyd i Sonarbølgeskipet
Søker: Pearla Pigao
Tilskudd: 100.000 kroner

KIOSKEN STUDIO
Søker: KIOSKEN STUDIO
Tilskudd: 200.000 kroner

Kiosken Studio er et utstillingsprogram som inkluderer hele kunst- og designfeltet. Kunstnere, designere, skribenter, musikere, performancekunstnere og filmskapere blir invitert til å produsere stedsspesifikke arbeider i Kioskens lokaler i Bergen. Omgivelsene opplever kunst og design fysisk, men på avstand. Publikum følger prosesser gjennom store utstillingsvinduer og intervjuer streamet på nett. Foto: Johanne Karlsrud.

Livstilspodden
Søker: Tove Sivertsen
Tilskudd: 80.000 kroner

Lyttegoáhti/lyttegammen og Radio Håp og Drømmer radiosendinger
Søker: Elin Már Øyen Vister i samarbeid med Joar Nango, Magdalena
Manderlova, Lydgalleriet m.flere
Tilskudd: 100.000 kroner

Reklame Gatene (Reclaim The Streets)
Søker: James Finucane
Tilskudd: 100.000 kroner

Å sprette opp! — – løse tråder — –
Søker: Pålsruds prosjekt
Tilskudd: 200.000 kroner

Kurator, kunstner og produsent Hege Pålsrud søker om midler til å lage en taktil bok og en turné for denne. Boka handler om 15-20 kunstnere som spretter opp og gjenbruker 1200 skjorter som utgjorde verket We are still the same av tekstilkunstner Kaarina Kaikkonen. Skjortene hang i fiskehjellene på SALT art & music gjennom et år i 2018-2019. Boka skal overleveres fra kunstnere og kurator, til nabolag, husflidslag, deltakere på språktrening, kohorter i skolen, sykehjem, biblioteker, arbeidere og designere i tekstilindustrien i Norge. Foto viser Sprettekafé på SALT art & music, 2019 og skisse til bokomslag for den planlagte boken. Foto: Josh Lake

Critical Fashion Walk
Søker: Johanna Alexia Zanon
Tilskudd: 50.000 kroner

AD_VENT Oslo 2020
Søker: Ditteke Waidelich
Tilskudd: 100.000 kroner

AD_VENT forvandler hele Oslo til en julekalender hvor Lukene er ekte dører og tallene er ekte husnummer. Bak dørene skjuler det seg overraskelser i form av kunstopplevelser: enten musikk, litteratur, billedkunst, teater eller performance. Alle lukene er gratis og åpne for alle. I en tid hvor mennesker holder seg mest inne, tilbyr AD_VENT et kulturprogram utendørs hvor hele byen blir til en scene. Foto: Ditteke Waidelich Design: NODE Berlin Oslo

Minnes med Elva/ Remebering with Rivers
Søker: Margrethe Pettersen
Tilskudd: 35.000 kroner

Kunst på Bergenhus festning
Søker: Hordaland kunstsenter
Tilskudd: 100.000 kroner

Part Two: This is what creates the seasons and the passing of the year, and that rules over all …
Søker: Kristine Jærn Pilgaard
Tilskudd: 100.000 kroner

Part two: This is what … er basert på et manus av Marianne Heier, der hun iscenesetter seks ikoniske greske skulpturer i moderne steinbrudd. Publikasjonen og den performative forelesningen bygger på to tidligere performancer i Larvik og Nord-Italia. Prosjektet tar opp spørsmål knyttet til demokrati og representasjon i samfunnet, produksjonsforhold for kunst, den vestlige kunstkanon og dens reproduksjon. Fotoet viser en tolkning av Afrodite fra Knidos, Praxiteles, ca. 350 f. Kr.

Coast Contemporary 2021
Søker: Tanja Sæter
Tilskudd: 250.000 kroner

Untuned Bell 2020
Søker: Anne Katrine Dolven
Tilskudd: 150.000 kroner

Adrift
Søker: Charlotte Thiis-Evensen
Tilskudd: 60.000 kroner

Fotoinstallasjonen Adrift har vært stilt ut på Spuntveggen i Moss fra august til november høsten 2020. Spuntveggen er et midlertidig utstillingsrom, som er et samarbeid mellom BANE Nor, Galleri F15 og Moss Kommune der de inviterer kunstnere til å stille ut i en tildelt periode. Denne søknaden gjelder forprosjekt til å kunne relokalisere kunstverket til et permanent sted i Moss. Foto: Eivind Lauritzen.

Centarium del II
Søker: Mattima Films AS
Tilskudd: 150.000 kroner

Hagen/The Garden (aiPotu)
Søker: aiPotu v/ Anders Kjellesvik
Tilskudd: 90.000 kroner

Skiftninger
Søker: Ingrid Solvik
Tilskudd: 100.000 kroner


Skiftninger
er en stedsspesifikk installasjon i Prosjektrom Carl Berner, et visningssted tilknyttet Carl Berner T-banestasjon, kuratert av Norsk Billedhoggerforening. Kunstverket viser et poetisk landskap, som settes i bevegelse i det et t-banetog kjører forbi. Verket kan representere de ventende menneskene og t-banestasjonens særegne rytmiske puls av stillstand, ankomst, påstigning, avgang før stillstand igjen. Illustrasjon er laget av Ingrid Solvik.

Vandrestaven Udstillingspunkt
Søker: Sarah Frederikka Gunner-Svensson
Tilskudd: 100.000 kroner

The Carbon Gargoyles
Søker: Sebastian Makonnen Kjølaas
Tilskudd: 250.000 kroner

Tinikling
Søker: Sarah Kazmi
Tilskudd: 100.000 kroner

Marka
Søker: Elisabeth Gellein, Cisse Bomholt, Thea Chronie-De Maria
Tilskudd: 100.000 kroner

Marka er et forprosjekt som søker å utvikle en metode og plan for en rekke stedsspesifikke kunstprosjekter i Nordmarka. Prosjektet vil undersøke en bæredyktig tilgang til bruk av stedets naturlige ressurser i utviklingen av et materiale og verk. Prosjektet vil manifestere seg i et konkret, men temporært, verk til skogen. Foto viser forskningsprosjektet Deep Forest Artland. Foto: Spacegirl

Kunstrom
Søker: Jannik Abel
Tilskudd: 200.000 kroner

ULTRA GRØNLAND
Søker: Veronica Molin Bruce
Tilskudd: 100.000 kroner

Prosjektet ULTRA GRØNLAND har som ambisjon om å bekle flere bygninger i Grønlandsområdet med tekstiler fra restpartier av norsk ull. Kunstnerduoen Veronica Bruce og Karoline Bakken Lund står bak prosjektet som skal gjennomføres våren 2021. ULTRA GRØNLAND er et samarbeid med Marianne Andersen, LAGET quo vadis, Rauma Ullvarefabrikk, Bydel Gamle Oslo og Bydel Grunerløkka. Foto viser et av duoens tidligere prosjekt, tekstilverket Bruce og Lund fra en utendørsutstilling på Høytorp i 2020. Foto: Fabian Fjeldvi

Son.AR Voices from your future past
Søker: Art Republic
Tilskudd: 150.000 kroner

The Common LivingRoom
Søker: The Union
Tilskudd: 75.000 kroner

Rom på rundgang
Søker: Kurant Visningsrom
Tilskudd: 100.000 kroner

DRAMA
Søker: ANNA DANIELL
Tilskudd: 100.000 kroner

Svestad Steinbrudd er et enormt uteroms areal på 10.000 kvm på Nesodden utenfor Oslo. Her skal det utvikles og produseres en større uteromutstilling med skulpturer og gjesteopptredener. Utstillingen vil være tidsbestemt og inviterte gjester vil opptre med og for skulpturene og publikum – i steinbruddet. Foto: Anna Daniell

Becoming Local
Søker: Apolonija Sustersic Studio
Tilskudd: 100.000 kroner

Critical Walks
Søker: Alessandro Marchi
Tilskudd: 150.000 kroner

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på kunst i offentlig rom! Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med de siste nyhetene fra KORO, informasjon om åpninger og arrangement, seminarer og ledige oppdrag.

*Påkrevde felt.

Hva vil du motta informasjon om?