Marianne Heier er en av årets bidragsytere i programmet for Kuratorpraksis + det offentlige rom. Bildet er fra Heiers performance, en del av hennes prosjekt ACT, på åpningen av Juridisk fakultet i Oslo 16/1 2020. Marianne Heier var en av tre kunstnere i KORO-prosjektet på Juridisk fakultet, kuratert av Harald Fenn og Elisabeth Byre.
Aktuelt

Årets bidragsytere

Mange flinke fagpersoner bidrar til KOROs spennende kuratorprogram, fordelt på tre samlinger i løpet av høsten 2021.

ANNE BEATE HOVIND
Anne Beate Hovind har lang ledererfaring fra først og fremst private sektor, men også offentlig. Hun har innehatt prosjektlederroller med ansvar for utviklingsarbeid og endringsprosesser i store organisasjoner, fasilitert strategiprosesser, ledet innovasjons- og utviklingsprosjekter og sittet i prosjektledelsen i noen av landets største landbaserte byggeprosjekter. Hovind har ledet mange prosjekter i grensesnittet mellom kunst og by- og stedsutvikling i de siste 20 år. Dette har stort sett vært på vegne av oppdragsgivere, alltid i team med kunstfaglig konsulenter og med mange norske og internasjonale kunstnere. Hun er initiativtaker og stifter av et nytt innovativt samarbeid mellom forskning, kunst og praksis; Oslo Fjordskole. 

ELIN T. SØRENSEN
Elin Tanding Sørensen er billedkunstner, animatør og landskapsarkitekt med en praksis som beveger seg mellom kunst, byutvikling, vannskapsarkitektur og økologi. Hun fremheves som en pioner innen kunst som tar for seg natur- og klimakrisen. Hennes arbeider bygger på eksplorative langvarige prosesser som søker å fange opp samspill mellom landskap, mennesker, andre kunnskapsfelt og artene som vi deler våre livsmiljø med.

ESPEN JOHNSEN

MARIANNE HEIER
Marianne Heier (b. 1969) lives and works in Oslo and Milan. In her work she often explores hierarchic structures and the relations within them. She turns the things we often think of as “common sense” upside down to let other interpretation and possibilities emerge. Exploring specific institutions ‘from the inside’, she presents the results as performance, text, installations or spatial interventions. Her works draw inspiration from political activism, poetry, theatre and dance, with special interest for performative, feminist approaches to ideologically charged spaces and art history. Questions related to economy and the circulation of value are central throughout her work, with the gift and its inherent power as a recurrent tool and theme.

JAN FREUCHEN
Jan Freuchen (f.1979, Kristiansand) er en norsk billedkunstner utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og Städelschule i Frankfurt am Main som arbeider med skulpturer, collager, publikasjoner og kuratoriske prosjekter. Blant hans seneste utstillinger er osloBIENNALEN (2019), Skjermdump (Billedhoggerforeningen, 2019), Troløse Bilder (Nasjonalgalleriet, 2018) og Seeable Sayable (Kunstnernes Hus, 2016). I 2006 grunnla Freuchen kunstbokforlaget Lord Jim Publishing. Freuchens verk er innkjøpt av blant annet Nasjonalmuseet, Sørlandets Kunstmuseum, KORO og Astrup Fearnley museet.

JONAS HØGLI MAJOR
Jonas Høgli Major (f. 1983, Norge) er en arkitekt som arbeider med bygninger, tegninger, skulptur og installasjoner. Noen av hans seneste arbeider er OSV. for Oslobiennalen i samarbeid med Jan Freuchen og Sigurd Tenningen, Traversatorie (2018) på Bomuldsfabriken Kunsthall og utstillingen Game of Life IV: Prospektkabinettet i Kristiansand Kunsthall (2019), hvor han bidro med fire store installasjoner.

SIGURD TENNINGEN
Sigurd Tenningen (f. 1982) er forfatter og kritiker. Han bokdebuterte med novellesamlingen Gæa i 2007 og har siden utgitt flere essay- og novellebøker. Sammen med Jan Freuchen var han ansvarlig for utstillings- og publikasjonsserien Game of Life ved Kristiansand Kunsthall, som startet i 2012 og nådde en foreløpig avslutning med essayboka Game of Life: Feltkommentar i 2020. Tenningen skriver anmeldelser for Morgenbladet og underviser i litteratur ved Universitetet i Agder. Han er også medredaktør for bokserien SPAREBLUSS som utgis av Lord Jim Publishing.

A K DOLVEN
A K Dolven ( f. 1953) er kunstner med atelier i Oslo og Lofoten. Hennes virke er internasjonalt.  Dolvens kunstnerskap har hele veien involvert arbeid i ulike media; maleri, fotografi, performance, skulptur, film og lyd.Temaer som går igjen i hennes omfattende kunstnerskap er representasjoner av naturkrefter og deres dype resonans i mennesket. Mellommenneskelige  relasjoner og handlinger står sentralt i hennes virke, og mange av hennes performance-baserte arbeider involverer samarbeid med andre mennesker i tillegg til å bruke seg selv. A K Dolven har blitt samlet av og utstilt hos en rekke internasjonale institusjoner og gallerier; Art Institute of Chicago; Kunsthalle Bern; Philadephia Museum of Art; Hamburger Bahnhof, Berlin; IKON Gallery, Birmingham; The National Museum of Art, Oslo; KIASMA, Helsinki; Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø; Sammlung Goetz Munich, Hoffmann Collection Berlin og Louisiana Museum of Modern Art, DK. I 2024 er planlagt en retrospektiv utstilling i det nye Nasjonalmuseet, Oslo.

INA HAGEN
Ina Hagen (1989) er en billedkunstner basert i Oslo. Hun er utdannet fra Statens Kunstakademi og Maumaus ISP, Lisboa, og har vært tildelt en rekke research- og residencyopphold internasjonalt, inkl; IASPIS (SE); Capacete, Rio de Janeiro (BR); BAR Project, Barcelona (SP) Q21, Museumsquartier Wien (AU). Hagen har stilt ut ved blant andre den 10. Nordiske Biennalen, Momentum (NO); Bergen Kunsthall (NO); Kunsthalle Wilhelmshaven (DE); Index—The Swedish Contemporary Art Foundation (SE); og Kunsthall Charlottenborg (DK). Ved siden av hennes individuelle kunstneriske praksis virker hun som skribent og kritiker for bla. Kunstkritikk, er styremedlem i UKS – Unge Kunstneres Samfund og for NOTAM – Norsk senter for teknologi i musikk og kunst. Hun drev det kunstnerdrevne visningsstedet Louise Dany i Oslo (2016-2020) og ble tildelt Statens treårige kunstnerstipend i 2020. Hagen er med-grunnlegger og styremedlem av Kunstnerboligforeningen.

SVERRE WYLLER

CECILIE SACHS OLSEN
Cecilie Sachs Olsen is a research fellow at the Norwegian Institute of Urban and Regional Research at Oslo Metropolitan University. Her work revolves around developing creative methods for urban research and exploring how artistic practice can be used as a framework to analyse and re-imagine urban planning, space and politics. Cecilie has led a series of urban research and art projects around Europe and recently published the monograph ‘Socially Engaged Art and the Neoliberal City’ (Routledge, 2019).

JEANNE VAN HEESWIJK
Jeanne van Heeswijk is a Rotterdam based artist who facilitates the creation of dynamic and diversified public spaces in order to “radicalize the local”.  Her long-scale community-embedded projects question art’s autonomy by combining performative actions, discussions, and other forms of organizing and pedagogy in order to assist communities to take control of their own futures. Her ongoing research Training for the “Not Yet” develops a curriculum of community learnings through theoretical frameworks, performative workshops, creating “learning objects,” and developing test sites to enact trainings for the “not yet.”

CHRISTIAN PAGH
Christian Pagh (1975) is Director and Chief curator of the Oslo Architecture Triennale. Before joining the triennale, Christian was partner and cultural director in the Danish strategic design office Urgent.Agency. He has headed a range of projects within urban planning, strategic design, architecture and cultural development. He is an external lecturer in Copenhagen Business School and holds a master’s degree in Modern culture and Philosophy from Copenhagen University. Christian has written about urban and place development in a number of articles and publications, with a special focus on the social, cultural and artistic aspects of urban development.

CHARLES LANDRY
Charles Landry works with cities around the world to help them make the most of their potential and facilitates complex urban change projects. His aim is to connect the triad culture, creativity and city making. He is co-founder of the Creative Bureaucracy Festival. He has published extensively. Most recently The Civic City in a Nomadic World, The Creative Bureaucracy (with Margie Caust), An Advanced Introduction to the Creative City, Psychology & the City (with Chris Murray) and The Digitized City.

MIKE DAVY
Mark Davy is the founder and CEO of Futurecity and a specialist speaker on the themes of place making and public art strategies as part of urban cultural regeneration. Futurecity was set up in 2007 in London as a platform for private sector involvement in culture-driven development of urban centres. They have written over 100 cultural and arts strategies for a wide range of property sector, local authority and public sector clients. “It’s not art for art’s sake, but art to generate ideas.” – is one Marks guide lines. Futurecity acts as some kind of a matchmaker between the arts and real estate developers.

INGAR DRAGSETH
Elmgreen & Dragset (Michael Elmgreen, b. 1961 in Copenhagen, Denmark and Ingar Dragset, b. 1969 in Trondheim, Norway, live and work in Berlin) pursue questions of identity and belonging from a socio-cultural perspective in their artistic practice. Since 1995, they have been working together at the interface of art, design and architecture with a focus on sculpture and installation. They are interested in the discourse that can arise when objects are re-contextualized and when the normal modes for presenting the art are altered. Their works often challenge the institutional context in which they are exhibited – both in a spatial manner and in relation to the politics surrounding these institutions.

BRENDELAND KRISTOFFERSEN                         
Brendeland & Kristoffersen arkitekter ble stiftet av Olav kristoffersen og Geir Brendeland i 2003. Begge partnere er i dag professorer ved NTNU i Trondheim og sentrale ved arkitekturutdanningen der.  Kontoret har oppnådd internasjonal anerkjennelse og er publisert globalt. Prosjektene har særlig fokus på håndverket, bygging, materialforståelse og materialbruk. Prosjektene tar ofte opp i seg eldre byggeteknikker, men bringer disse inn i vår tid. Samtidig er prosjektene utforskende av natur med mye intuisjon og lekenhet. Kontoret søker hele tiden mot å være del av større diskusjoner utenfor arkitekturfaget, for å bedre kunne knytte byggverk til mennesker og samfunn. Historie- og kulturforståelse, stedsfortolkning, urbanitet og ideer om fellesskap knyttes inn i prosjektene. Brendeland & Kristoffersen har vært utstilt ved Nasjonal museet for kunst- og arkitektur. I hovedutstillingen ved Venezia biennalen 2012. Har vunnet flere arkitekturpriser, arkitektkonkurranser og har vært nominert til Eus pris for samtidsarkitektur The Mies van der Rohe Award.

TRYGVE OHREN
Trygve Ohren (1983) er arkitekt og kunstner som bor og jobber i Åneby, Nittedal. Ohren er utdannet arkitekt fra NTNU. Hans praksis er preget av ulike former for samarbeid. Med en interesse for sted, ressurser, og ulike sosiale kontekster, utforsker han prosesser som preges av en søken etter tap av kontroll. Siden 2010 har han samarbeidet tett med Charlotte Rostad. Ohren & Rostad har samarbeidet om en rekke prosjekter, ofte med utgangspunkt i offentlige rom. I 2021 fullførte de en større utsmykking ved nye Saupstad Skoler, og fra 2011 til 2019 drev de RAKE visningsrom i Trondheim. Ohren er for tiden aktuell med utstilling på ROM for kunst og arkitektur i Oslo. I tillegg til samarbeidet med Rostad er Trygve partner i Nøysom arkitekter, som er mest kjent for et selvbyggerprosjekt på Svartlamon.

PER KRISTIAN NYGÅRD
Per Kristian Nygård (1979) er utdannet ved kunsthögskolan i Malmö (2010) og har atelier på Lademoen Kunstnerverksteder. Han har en mangesidig praksis som foruten romlige installasjoner og skulpturer også inkluderer grafikk og arkitektur. Tematisk sett er Nygårds arbeide en pågående undersøkelse sammenhengene mellom arkitektur ( form) og ideologi (ide) og hvordan ideologier manifesterer seg i visuelle og formale utrykk rundt oss.  I perioden 2015 – 2017 var han med i det mye omtalte selvbyggerprosejktet på Svartlamon i Trondheim, der fem familier sammen bygde seks hus med en kostnadsramme på tre millioner kroner. Disse husene leier de av Svartlamon Boligstiftelse og nygård bor i dag i et av disse husene. Hanhar tidligere stilt ut på NoPlace i Oslo, Akershus Kunstsenter, RAKE visningsrom i Trondheim, og deltatt på gruppeutstillinger ved Miró-senteret i Barcelona, og Hannover Kunstverein, ARoS, Århus Kunstmuseum og Trondheim Kunstmuseum. Nygård er innkjøpt av Trondheim Kunstmuseum, Haugaland museer og Sørlandets Kunstmuseum.

STEFANIE HESSLER
Stefanie Hessler is a curator, writer, and editor. Her work focuses on ecologies (particularly ocean ecologies) and technology from intersectional feminist and queer perspectives. She is the director of Kunsthall Trondheim in Norway, and project co-leader (with Katja Aglert) for the research-based transdisciplinary exhibition “Sex Ecologies” in collaboration with The Seed Box environmental humanities collaboratory, as well as editing the accompanying compendium on queer ecologies, sexuality, and care in more-than-human worlds (forthcoming, The MIT Press, 2021). Between 2020–22 Hessler is visiting research scholar at the Centre for Research and Education in Arts and Media at Westminster University in London, UK. She is curator of the 17th MOMENTA | Biennale de l’image, titled “Sensing Nature” in Montreal, Canada (2021). Recent curatorial projects include “Frida Orupabo: How did you feel when you come out of the wilderness” and “Jenna Sutela: NO NO NSE NSE” at Kunsthall Trondheim (2020); “Down to Earth” (with Thomas Oberender, Tino Sehgal, Frédérique Aït-Touati, and others) at the Berliner Festspiele / Gropius Bau in Berlin (2020); and “Armin Linke: Prospecting Ocean” at the Institute of Marine Sciences in Venice (2018).

CARA COURAGE

BERIT KIRKSÆTHER
Berit Kirksæther jobber som seniorrådgiver i kommunedirektørens fagstab i Trondheim kommune med ansvaret for kommunens kunst i offentlige rom-ordning. Har erfaring fra ledelse av ulike utviklingsprosjekter i kommunesektoren. Er utdannet ved  Kunstakademiet i Trondheim og har en master i ledelse fra NTNU.

NADJA SAHBEGOVIC
Nadja Sahbegovic er arkitekt, med utdannelse fra KTH i Stockholm og NTNU i Trondheim.(2004) Hun har jobbet som praktiserende arkitekt på Agraff Arkitektur og Pir2 arkitekter frem til 2011. Siden 2011 har hun jobbet som byplanlegger i Trondheim kommune, med fokus på byromsstrategi, og sentrums- og havneutvikling i Trondheim. I 2019 begynte hun som prosjektleder for byliv på Nyhavna, et stort transformasjonsområde i Trondheim. Bylivsprosjektet ligger i krysningspunktet mellom kultur, næring og byutvikling, og fokuserer på etablering av tidligere pilotprosjekter som skal bidra til å oppnå langsiktige, overordnede mål for bærekraftig utvikling av Nyhavna.

 AURORA PASSERO  
Aurora Passero (1984) bor og jobber i Oslo, Norge. Hun har studert ved Glasgow School of Art og Kunsthøyskolen i Oslo hvor hun fullførte en mastergrad i 2011. Siste separat utstillinger inkluderer Hard Shell, Galleri Haaken (2021); Crystal Set, Galleri Haaken ( 2018); Silvery Actions, Vigeland Museet ( 2018); Affections, Kunstnernes Hus Foaje ( 2016); Liquid Territory, Kraft (2015); Ivory Tactics, Kunstnerforbundet ( 2012) og Warrior Glass, Galleri Soft ( 2011). Hun har gjennomført flere offentlige kunstprosjekter, blant annet til Danderyd Sykehus, Stockholm ( 2020) og Stortinget, Oslo (2019).  

JINA CHANG  
Jina Chang is a time-based media art conservator at Nasjonalmuseet. Initially trained as a media artist (photography at Pratt Institute (BFA) and Studio Art at the University of New Mexico (MFA)), she taught New Media and Video Art at the University of Rochester and Brown University. Upon graduating from the Object Conservation program at the University of Oslo (MA), she conducted a 2-year project surveying, documenting, and devising comprehensive preservation plans for the installation artworks in Nasjonalmuseet’s collection.  Since 2018, she has been hired full-time, working exclusively with the museum’s time-based media and digital art collections. She specializes in the conservation and documentation of time-based media and digital artworks and is interested in the topics of philosophy and cultural studies of conservation.  

MARTHE RAMM FORTUN  

DOMINIQUE + SERENA  
dominique + serena er en arkitekt-tegnestue grunnlagt i København i 2013 av den tysk-polske arkitekt Dominique Hauderowicz og den danske arkitekt Kristian Ly Serena. Dominique Hauderowicz er født i Berlin og de er begge utdannet ved̊ Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole (2013). Dominique er medlem av Kunstnersamfundet og beskikket censor til arkitekturuddannelserne i Danmark. Kristian er medlem af Kunstnersamfundet og beskikket cencor til arkitekturuddannelserne i Danmark. Tegnestuen dominique + serena beskæftiger sig med arkitekturens sosiale potensialer og arbeider både konkret og teoretisk med å fremme alders-inklusjon i samfunnet. Tegnestuen rådgiver private og offentlige bygherrer om sosialt utviklende arkitektur og aldersinkluderende byutvikling. Tegnestuen bidrager bl.a. til Sundhedsstyrelsens eksempelsamling omkring seniorvenlige byer og både Dominique og Kristian er medlemmer av Nordisk Velfærdscenters Ekspertpanel om Ensomhed og Social Isolation under Nordisk Ministerråd. 

Bidragsytere fra KORO

TRUDE SCHJELDERUP IVERSEN
Ansvar for fag- og kunnskapsutvikling i KORO. Hun leder utdanningsprogrammet Kuratorpraksis + det offentlige rom. I Lokalsamfunnsordningen (LOK) har hun ansvaret for å kuratere kunstprosjekter og for å drive kompetanseutvikling. Trude Schjelderup Iversen har arbeidet som kurator siden 2001, blant annet som daglig leder i UKS (Unge kunstneres Samfund) og som Curator in Residence ved Center for Curatorial Studies, Bard College i New York. Hun er doktorand i kunstteori ved Universitetet i Oslo, med avhandlingen The Aesthetic Argument, og har undervist og forelest i kunstteori og samtidskunst ved nasjonale og internasjonale kunstinstitusjoner, universiteter og kunstutdanninger.  

TRULS RAMBERG  
Ansvar for by- og stedsutviklingsprosjekter. I Lokalsamfunnsordningen (LOK) har han et særlig ansvar for rådgivning til aktører i fylke- og kommunesektoren. Truls Ramberg har vært kunstkritiker i Aftenposten, kurator og prosjektleder ved Norsk design og arkitektursenter og undervist ved Kunsthøgskolen i Oslo og Arkitektur og designhøgskolen i Oslo.  

SOLVEIG LØNSETH  
Solveig Lønseth (1986) er kunstner. Hun bor og arbeider mellom Oslo og Ørland. Hun holder en master i billedkunst fra Kunstakademiet i Oslo, KHiO (2015), arbeider prosjektbasert, stedsrelatert og i hovedsak fotografisk og skulpturelt med lys og arkitektur. Lønseth har mottatt utmerkelser for sitt arbeid i form av priser og stipendier. Visningssteder som har huset hennes arbeid inkluderer Hamburger Bahnhof, Berlin; CCC OD, Tours; Kunstnerforbundet, Kunstnernes Hus, og Hulias, alle Oslo; Saksumdal Tempel, Saksumdal og TSSK, Trondheim m fl. Lønseth er innkjøpt av Trondheim Kunstmuseum, Oslo kommunes kunstsamling og Kunstmuseet NordTrøndelag. Hun jobber som produsent for Kuratorpraksis, og overtar høsten 2021 oppdraget som produsent for kunstprosjektet Ørland Flystasjon, KORO.   

NORA C. NERDRUM  
Nora C. Nerdrum har mange års erfaring som kurator fra ulike deler av kunstfeltet. Siden hun ble ansatt i KORO i 2014, har hun gjennomført prosjekter i ulike offentlige sammenhenger. Flere av disse har dannet grunnlaget for en praksisbasert utforskning av kuratorens rolle i realiseringen av kunst i offentlige rom. Fra 2015 fungerte hun som faglig leder og koordinator for det kunstfaglige arbeidet i KORO, og fra 2019 leder hun kunstseksjonen. Nerdrum er utdannet kunsthistoriker, og skrev hovedfag ved Universitetet i Oslo om den politisk engasjerte nyavantgarden på 1960–70-tallet i Norge. Hun har også en mastergrad i Visual Culture fra England med en kritisk studie av TV-mediets potensiale som forum for samtidskunst. Nerdrum har virket som kritiker og skribent, og har styreverv i kunstkritikk.no og norsk kuratorforening.  

ELISABETH BYRE  
Elisabeth har mange års erfaring med kunstproduksjon i både utstillingssammenheng og offentlige rom. Hun er kurator for utstillingen EXIT! på Munchmuseet 2019 og var i årene 2011-2017 kurator for Kunsthall Oslo.Elisabeth er utdannet fra CuratorLab på Konstfack i Stockholm, Det Kongelige danske kunstakademi og Universitetet i Oslo og København. Hun har siden 2017 vært tilknyttet KORO som kurator ved Det Juridiske fakultet, UiO, og har tidligere sittet i KOROs fagkomité for kunstordningen LES, som gjennomførte prosjekter ved Ila landsfengsel, Hamar politikammer, Kunsthøgskolen i Oslo, Høgskolen i Østfold, det norske representasjonskontoret i Al Ram og Universitetet i Bergen.  

DREW SNYDER  
Drew Snyder har en Ph.D. i kunsthistorie, teori og kritikk fra Visual Arts Department ved University of California, San Diego. Snyder har vært ansatt som programansvarlig i OCA de siste årene, og har også erfaring som uavhengig kurator.  

IDA HØJGAARD THJØMØE  
Ida Højgaard Thjømøe er engasjer i 50% stiilling som produsent i ett år. Hun jobber med to av KOROs største kunstprosjekter, Regjeringskvartalet og UiO Livsvitenskap. Ida Højgaard Thjømøe har en MA i kunsthistorie og har bodd i København de siste ti årene. Hun har gjennomført større prosjekter for Bygningsstyrelsen og KØS museum for offentlig kunst.  

PERNILLE SKAR NORDBY  
Pernille Skar Nordby er utdannet kunsthistoriker fra Københavns Universitet og har også en mastergrad i kuratorpraksis fra Universitetet i Bergen. Pernille har bred erfaring som koordinator, kurator og kunstformidler fra ulike roller i inn- og utland.  

MARTE DANIELSEN JØLBO   
Kurator for flere av KOROs kunstprosjekter og prosjektleder for det store kunstprosjektet på Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo. Marte Danielsen Jølbo har bakgrunn som kurator, skribent og redaktør. Hun har lenge jobbet i det selvorganiserte feltet, hvor hun var medstifter av Another Space – prosjektrom og forlag for kunst og arkitektur, og av publiseringsplattformen og residency-programmet Contemporary Art Stavanger. Hun har vært kurator, redaktør og produsent for en rekke utstillinger, publikasjoner og kunstprosjekter i Norge og internasjonalt. Jølbo har en mastergrad i Moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet.  

JANNICKE HEGGEM RUDI IVERSEN   
Ansvar for gjennomføring av kunstprosjekter i statlige nybygg, forsvarsbygg og til andre offentlige bygg. Janicke Heggem Rudi Iversen er utdannet kunsthistoriker fra Universitetet i Bergen. Hun har lang erfaring som prosjektleder, kurator og skribent, og har blant annet arbeidet ved Munchmuseet, fagtidsskriftet Billedkunst og den landsdekkende kunstnerorganisasjonen Norske Tekstilkunstnere/SOFT galleri.  

SIGURD SVERDRUP SANDMO  
Direktør Sigurd Sverdrup Sandmo har bred ledererfaring fra museums-, musikk- og kunstfeltet, blant annet fra De kongelige samlinger, KODE kunstmuseer og komponisthjem, Bymuseet i Bergen og Lepramuseet St. Jørgens Hospital. Han har hatt styreverv i både nasjonale og internasjonale kulturorganisasjoner. Sandmo har vært medlem av Norsk kulturråd og ledet flere utvalg og tildelingskomiteer innenfor kunst- og kulturvernfeltet. Han har også erfaring som kritiker og skribent.  

FREDRIK QVALE  
Arbeider med konservatortekniske spørsmål som forebyggende tiltak, skader og feil. Besvarer spørsmål vedrørende ivaretakelse av kunsten samt holder kurs og veiledning innen forvaltningsområdet. Han har også ansvar for KOROs kunstlager vedrørende retur og mulighet for å få tilført kunst. Fredrik Qvale var med på å sikre kunsten i regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 og den påfølgende istandsettingen av kunstverkene. Han har tidligere arbeidet ved Nasjonalmuseet for kunst, med nyere gjenstander og samtidskunst. Qvale har juridisk embetseksamen, master i International Business Law fra University of London, King’s College og master i gjenstandskonservering fra Universitetet i Oslo.  

CATHRINE WANG   
Registrar og ansvarlig for KOROs samlingsforvaltningssystem og digitale kunstverkdatabase samt foto- og videoarkiv. Hun arbeider med registrering, dokumentasjon og kvalitetssikring. Fotografering, bildebehandling og digitalisering av verk i samlingen. Cathrine Wang er utdannet innen Fine Art (kunsthistorie, teori, forskning og eksperimentering i materialer) ved Willem de Kooning Academy i Rotterdam. I tillegg er hun grafisk designer og utdannet innen arkiv og dokumentbehandling. Hun har lang erfaring som kunstlærer og formidler.  

BO KRISTER WALLSTRÖM  
Kurator for kunst i offentlige rom. Ansvar for produksjonsbistand og rådgivning til kunstnere innenfor Lokalsamfunnsordningen (LOK). Bo Krister Wallström er kunstner og kurator, tidligere medlem av kunstnerkollektivet Baktruppen og er i dag medlem av teatergruppen Susie Wang. Han er tidligere styreleder for UKS og Oslo Kunsthall. Som kunstnerisk leder etablerte han Bergen Kunsthall og Landmark. Han har tidligere vært ansvarlig for KOROs uteromsordning (URO). Han har fungert som produsent/kurator og programansvarlig for flere kunstprosjekt, utstillinger, seminarer og publikasjoner, deltatt og undervist på nasjonale og internasjonale konferanser, kunstutdanninger og kunstinstitusjoner.  

ÅSNE HJUKSE  
Leder for seksjon for kommunikasjon og formidling, nettredaktør og pressekontakt. Ansvar for KOROs kommunikasjon på sosiale medier. Åsne Hjukse har mer enn 20 års fartstid fra media- og forlagsbransjen og har jobbet som journalist, redaktør og redaksjonssjef. Hun har utdanning fra Høgskulen i Volda, fra Universitetet i Bergen og fra Handelshøgskolen BI, og blant annet jobbet i Dagbladet, Bonytt og Kagge Forlag.  

ELISABETH TETENS JAHN   
Leder arbeidet med kunst til statlige institusjoner i private leiebygg og eldre statsbygg (LES-ordningen). I tillegg har hun ansvar for gjennomføring av flere store kunstprosjekter i statlige nybygg. Elisabeth Tetens Jahn har jobbet med samtidskunst siden 1990 og med kunst i offentlige rom-feltet siden 2002. Hun har tidligere bl.a. vært leder for Kunstnernes Informasjonskontor og ansvarlig redaktør for Norsk Kunstårbok / Norwegian Art Yearbook. Hun har studert kunsthistorie og italiensk språk og litteratur ved hhv. Odense og Københavns universitet.  

ANNA HAUKELAND  
Anna Katharina Haukeland har ansvar for gjennomføring av kunstprosjekter i statlige nybygg, forsvarsbygg og til andre offentlige bygg. Anna Katharina Haukeland har bakgrunn som formidler, kurator og produsent av samtidskunst. Hun kommer fra stillingen som produksjonsleder for Oslobiennalen i Oslo kommune. Haukeland er utdannet skuespiller fra KHIO, Statens Teaterhøyskole i Oslo, men har også en utdannelse innen kunstteori fra Goldsmiths University College. I tillegg har hun en master i Art Business fra Sotheby´s Institute of Art i London.