– Kunstprosjekter i offentlige bygninger og offentlige rom utløser både nysgjerrighet og livsglede, enten det er på universiteter og høgskoler, på sykehus eller andre steder, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (til høyre), sammen med leder for kunstseksjonen i KORO Nora C. Nerdrum og kulturminister Trine Skei Grande.
Aktuelt

35 millioner til kunstprosjekt ved nye Stavanger universitetssykehus

KORO og Helse Stavanger HF har undertegnet kontrakt om gjennomføring av kunstprosjekt til nye Stavanger universitetssykehus på Ullandhaug. – Dette er en viktig milepæl som vil føre til mange oppdrag for norske kunstnere, sier kulturminister Trine Skei Grande.

– Kunstprosjekter i offentlige bygninger og offentlige rom utløser både nysgjerrighet og livsglede, enten det er på universiteter og høgskoler, på sykehus eller andre steder. Både pasienter, studenter, forskere og andre ansatte og besøkende har hver dag glede av de mange spennende kunstprosjektene KORO har gjennomført. Jeg er glad for at det er en avtale på plass om nye Stavanger universitetssykehus, det er viktig for sykehuset og veldig bra for Rogaland, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

KORO har lang erfaring i å jobbe med kunst i sykehus, blant annet til Rikshospitalet, Barne- og ungdomssenteret på Haukeland universitetssykehus, Nordlandssykehuset i Bodø og Sunnaas sykehus.

Den økonomiske rammen for kunstprosjektet i Stavanger er på 35 millioner kroner, og det vil følgelig gi betydelige oppdrag til kunstnere i de kommende årene.

– Dette er en viktig milepæl som vil føre til mange oppdrag for norske kunstnere. Avtalen viser at KORO er en attraktiv og relevant samarbeidspartner for statlige stiftelser. Jeg er glad for at pasienter, pårørende og ansatte på Stavanger universitetssykehus får oppleve kunst av høy kvalitet, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Byggestart vil være i 2019, med ferdigstilling i 2023, og kunstprosjektet vil være klart parallelt med dette. I tillegg til kuratering og produsentansvar for ny kunst, skal KORO kartlegge og registrere kunst som allerede finnes på sykehuset, og eventuell rekuratering av deler av denne.

– Sykehusene er viktige offentlige arenaer som vi alle, før eller siden, kommer i berøring med. Derfor er det svært gledelig at helseforetakene har valgt å sette av en substansiell sum til kunstprosjekter på Stavanger universitetssykehus – selv om de ikke er pålagt det, sier Nora C. Nerdum, leder av kunstseksjonen i KORO.

– For kunstnerne er denne typen oppdrag gunstige fordi de kan få inntekter gjennom relevante kunstfaglige oppgaver som berører et stort og variert publikum. Samtidig vil møtet med pasienter og pårørende i sårbare situasjoner reise faglige problemstillinger som det er viktig for de kunstfaglige miljøene å undersøke, sier Nerdrum.

Det nye sykehuset skal bygges på Ullandhaug, i Stavanger kommune, og er nær nabo til Universitetet i Stavanger. Første byggetrinn skal stå klart til bruk i 2023. Da flyttes alle somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner. Cirka 100 000 kvadratmeter skal bygges.
Kostnadsrammen for byggeprosjektet er beregnet til cirka åtte milliarder kroner.