Rekordmange søkte om prosjektstøtte gjennom KOROs Lokalsamfunnsordning (LOK) tidligere i år. Av 208 søknader, fikk 78 kunstprosjekter pengestøtte, her representert ved ett av dem: Kunstprogrammet The Tide is Changing. Bildet er fra Rine Rodins performance Ebb and Flow (2021) fra Eigerøy Fyr i Rogaland. Foto: Ida Højgaard.
Aktuelt

Vi søker utvalgsmedlemmer

Vil du være med å vurdere hvilke kunstprosjekter som får støtte fra KOROs prosjektstøtteordning LOK? Vi søker to nye utvalgsmedlemmer som skal være med på å fordele midlene i 2022 og 2023.

KOROs prosjektstøtteordning for kunst i offentlige rom – Lokalsamfunnsordningen – har som formål å stimulere til produksjon og formidling av kunstprosjekter i offentlige rom og bidra til utvikling innen fagfeltet lokalt og regionalt. Nå søker vi to nye utvalgsmedlemmer som skal være med på å fordele midlene fra ordningen i 2022 og 2023.

Oppdraget består i å vurdere søknader og utarbeide en begrunnet innstilling i samarbeid med fagpersoner fra KOROs kunstseksjon. Arbeidsmengden beregnes til cirka to arbeidsuker pr. år. Størstedelen av arbeidet skjer i løpet av februar/mars.  Oppdraget honoreres i henhold til gjeldende konsulentsats, som for tiden er kr. 687,- pr. time. 

I sammensetningen av utvalget legges det vekt på at medlemmenes kunnskap til sammen representerer et kompetansemangfold innen fagfeltet kunst i offentlige rom. Utvalgets medlemmer må være godt orientert om nasjonal og internasjonal samtidskunst. Det er en fordel om søkerne har erfaring med produksjon av kunst i offentlige rom og/eller arbeid med kunst i stedsutviklingsprosesser.

Kort motivasjonstekst og CV sendes til post@koro.no innen 1. november 2021

KORO har et mål om en balansert alders- og kjønnssammensetning i våre kunstprosjekter og ønsker å bidra til likebehandling og en mangfoldig arbeidsstyrke som gjenspeiler samfunnet vi lever i. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV.