Illustrasjon: Kathrin Schlegel
Aktuelt

Utendørsskulptur av Kathrin Schlegel på nye Campus Ås

«Feeding from the Tree of Knowledge» av den tyske kunstneren Kathrin Schlegel, er valgt ut som det største utendørsverket på nye Campus Ås.

Kunstneren har tatt et lav fra det gamle tuntreet foran Cirkus-bygningen på NMBU, scannet dette og vil gjennom en 3d-modell forstørre lavet slik at alle detaljer blir synlige. Til slutt støpes verket med over tre meter høyde i bronse hos Kunstgiesserei Kayser i Düsseldorf. Feeding from the Tree of Knowledge skal stå på en opparbeidet forhøyning utenfor det kommende Fellesbygget, som med kantine, amfi, bibliotek, lesesaler og auditorier blir et sentralt samlingspunkt på campus.

– Verket har en poesi og kunstnerisk tilstedeværelse som kan gi en merverdi til Campus Ås og dens kunstsamling, park og mottakere. Med sin åpne form spiller skulpturen på lag med skiftninger i lys, vær og årstider. Lav er i seg selv en symbiose, og kan leses som en analogi til den kommende samlokalisering på NMBU og virksomheten på campus. Symbiosesymbolikken kan også referere til samspillet mellom mennesker eller kontakten mellom mennesker, dyr og natur, heter det i juryens uttalelse.

Ved å bruke noe så «ubetydelig» som et lav fra dagens gamle tuntre og gi det en fremtredende plass i den nye Uraksen – landskapsdraget fra Urbygningen til Nordskogen – markeres betydningen av historien som grunnlag for å skape et nytt og utvidet fagmiljø innen miljø og biovitenskap.

Modell av verket til Uraksen. Illustrasjon: Kathrin Schlegel

– Forslaget markerer seg med sitt stedsspesifikke opphav og sin relevans for aktiviteten på universitetsområdet, sier Trond Hugo Haugen, leder for kunstutvalget.

Lav er en kulturbærer, og har gjennom historien vært brukt som tilskudd i både mat og fôr, som medisin og til farging av ull. Lav er også en indikator på ren luft, siden luftforurensing, spesielt svoveldioksid fra byer og industri, har negativ innvirkning på lavfloraen.

Det er en stor ære at forslaget mitt Feeding from the Tree of Knowledge er valgt til å bli det nye permanente kunstverket i Uraksen på Campus Ås, og jeg ser frem til å samarbeide med KORO for å realisere prosjektet, sier kunstner Kathrin Schlegel.

Kathrin Schlegel (født 1977 i Nordhorn, Tyskland) bor og arbeider i Amsterdam. Hun har studert ved The Academy of Fine Arts and Design (AKI) i Enschede, i Nederland og The Art Academy i Munster, Tyskland. Hun har en master i Art and Public Space fra Sandberg Institute, Amsterdam, Nederland. Schlegel har hatt utstillinger i Tyskland, Nederland, Finland, Kina, USA og utført flere kunstprosjekter i offentlige rom.

I 2020 fullføres samlokaliseringen av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). NMBUs veterinærforskning og undervisning (tidligere Norges veterinærhøgskole) flytter sammen med Veterinærinstituttet fra Adamstuen og inn i nye bygninger på Campus Ås. Dette er Statsbyggs største pågående byggeprosjekt, og kunstprosjektet for Campus Ås er et av KOROs største pågående prosjekter.

Etter en åpen prekvalifisering i 2016 ble fem kunstnere/kunstnergrupper plukket ut og invitert til en lukket konkurranse. De fem kunstnere var Atelier van Lieshout (NL), Benandsebastian (UK/DK), Katrin Schlegel (DE/NE), Kyrre Andersen og Liv Anne Lundberg (NO) og Steinar Haga Kristensen (NO) i samarbeid med Daniel Dewar (UK) & Gregory Gicquel (FR).

Fra før er kunstneren Line Bøhmer Løkken engasjert i et fotoprosjekt, mens Marthe Karen Kampen og Johannes Borchgrevink Hansen lager et stort verk til Veterinærinstituttet, og Elise Storsveen og Jon Gundersen tar i bruk både gulv- og veggflater i inngangsområdet til NMBU i sitt prosjekt.