Statens Hus i Vadsø, bygget i 1962, bak innvandrermonumentet utformet av Ensio Seppänen, avduket i 1977. Monumentet synliggjorde kvenene og norskfinnene som egen gruppe, og anerkjente deres historiske betydning. Foto: Monica Milch Gebhardt / Varanger Museum
Aktuelt

Ung, ny kunst til Vadsø

Maija Liisa Bjørklund og Åsne Kummeneje Mellem har fått i oppdrag å lage kunstverk spesielt til Statens Hus i Vadsø.

Slik vil ny, ung kunst som utforsker språk, tilhørighet og identitet prege lokalene hos Statsforvalteren i Vadsø. Bakgrunnen for oppdraget er at det skal gjøres en større rehabilitering av bygningen. Og som alltid når Statsbygg rehabiliterer eller bygger nytt, så får KORO oppdraget med å realisere et kunstprosjekt til stedet.  

Vadsø er en bykommune i det østlige Finnmark på sørsiden av Varangerhalvøya, og var administrasjonssentrum i Finnmark fylke fram til sammenslåingen med Troms fylke i 2020.

Kulturelt og språklig har området gjennom historien vært preget av tre kulturer: den norske, den samiske og den kvenske/norskfinske. Det var derfor naturlig for kurator Monica Milch Gebhardt å ta utgangspunkt i De tre stammers møte som kuratorisk grep for kunstprosjektet til Statens Hus. 

– Som kurator har jeg valgt å trekke fram unge kunstnere med ulik tilknytning til Nord-Norge for å vise det kulturelle mangfoldet, sier Gebhardt.

Hun har plukket ut de to unge kunstnerne Maija Liisa Bjørklund og Åsne Kummeneje Mellem, og gitt dem direkte oppdrag til å utføre kunstverk spesielt til Statens Hus. De jobber begge to på ulike måter med synliggjøring av den kvenske/norskfinske kulturen. Bjørklund fordyper seg i kvenske symboler og deres betydning, mens Mellem uttrykker seg kunstnerisk ved å utforske kvensk tradisjonshåndverk, käsityö.

Maija Liisa Bjørklund

Maija Liisa Bjørklunds (f. 1987) kunstneriske arbeid involverer både tekst, installasjon og performative praksiser. Kunstverkene omhandler ofte hvordan indre og ytre rom oppleves og fortolkes, og hvordan tegn og symboler leses. Skjulte eller glemte former for kunnskap er et tilbakevendende tema. Tidligere har hun fordypet seg i skapelsesprosessen av det kvenske flagget og bruken av solrosesymbolikken.

Bjørklund vil være representert med et verk i Nasjonalmuseets åpningsutstilling «Vi kaller det kunst» i juni 2022, og oppdraget for Statens Hus er hennes første for KORO. Hun er i ferd med å avslutte mastergraden ved Kunstakademiet i Tromsø, og har tidligere studert ved Newcastle University of Arts og Listaháskóli Íslands. Hun har deltatt på utstillinger ved blant annet Kurant, Tromsø Kunstforening, Vadsø Kunstforening, Tegnebiennalen, Kväänibiennaali på Vadsø Kunstforening i regi av NNKS, og internasjonalt på blant annet Arktikum, Rovaniemi og Ekkisens, Reykjavík.

Temporary Observatory fra 2021 er et av Bjørklunds nyere kunstprosjekter. Verket består av kondensmikrofoner og lyd fra høyttalere. Foto: Maija Liisa Bjørklund

Det var overraskende og utrolig spennende å bli gitt et sånt oppdrag. Vadsø er en by jeg er mer og mer nysgjerrig på, etter å ha hatt mange prosjekter der de siste fem årene, og blitt kjent med miljøet og menneskene. Å få gjøre et stedsspesifikt verk til Statsforvalteren i Troms og Finnmark er stort for meg, og mitt første permanente offentlige kunstoppdrag. Det er en utfordring og et ansvar, og jeg gleder meg til å se verket ferdigstilt sammen med de andre kunstverkene.

Maija Liisa Bjørklund
Åsne Kummeneje Mellem

Åsne Kummeneje Mellem (f. 1995) er en kvensk billedkunstner og fotograf, bosatt i Tromsø. Kummeneje Mellem er utdannet ved Kunstakademiet i Tromsø, Kunsthøgskolen i Oslo og Oslo Fotokunstskole. Hennes praksis retter seg målrettet mot å utforske den kvenske kulturen både i et tradisjonelt perspektiv og i samtiden, og hun er en av initiativtakerne bak Kvääni Taiteilijat – Kvensk Kunstnerforbund.

Kummeneje Mellem har deltatt på utstillinger ved blant annet Gallery Napa – Rovaniemi, Tromsø Kunstforening og Vadsø Museum. Hun er den første kvenske kunstneren som er blitt kjøpt inn av Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø.

Det er fantastisk å få være med på å lage kunst til nye Statens Hus i Vadsø! Gjennom et fokus på tre stammers møte er det lagt spennende rammer for hvordan bygget representerer landsdelen. Det føles æresfylt å få være med på å løfte frem den kvenske delen av dette mangfoldet. Jeg er allerede godt i gang med å samle fargematerialer fra tradisjonelle kvenske og samiske områder i Troms, og ser frem til prosessen videre.

Åsne Kummeneje Mellem

Verket I Never Learnt My Mother Tongue (2021) består av 35 meter plantefarget ullstoff og utgjorde deler av masterprosjektet til Kummeneje Mellem. Her stilt ut ved Tromsø Kunstforening. Kunstprosjektet til Statens Hus vil bestå av samme materiale, men i annen form.
Foto: Åsne Kummeneje Mellem

I tillegg vil de to direkteoppdragene det også bli gjort innkjøp signert andre unge kunstnere med tilholdssted og tilhørighet i regionen. Samlet vil kunsten bidra til å utfylle bildet av det språklige og kulturelle mangfoldet i Finnmark og Troms.

Prosjektet ventes å være ferdig i løpet av forsommeren 2022, og en nærmere presentasjon av alle kunstnere og kunstverk med tekst og foto vil bli publisert på KOROs nettside.