Torsdag 20. juni kom Universitetsportalen av Hjorth og Kjølaas på plass på Nord Universitet. Foto: Drone Nord
Aktuelt

To store treskulpturer som symboliserer akademisk frihet, montert på Nord Universitet i Bodø

20. juni ble Universitetsportalen, et kunstverk som består av to skulpturer i brent og tjæret eik og furu som ruver mer enn 5 meter over bakke, montert utenfor Noatun, nybygget for marinbiologi, akvakultur og genomikk ved Nord Universitet i Bodø. Det er kunstnerduoen Hjorth & Kjølaas som har står bak kunstverket.

– Et monument over akademisk frihet 

Skulpturene portretterer to sittende skapninger som er inspirert av norsk kulturhistorie, og dukker opp rundt år 1150 på Ål stavkirkeportal, før de hentes opp under romantikken av Henrik Bull og Norges første kvinnelige arkitekt Hjørdis Grøntoft Raknerud. På 1960-tallet vekker skapningene interessen til COBRA-kunstneren Asger Jorn.  

Figurene har et ukjent opphav, antagelig fra norrøn eller samisk mytologi, og deres opprinnelige mening har gått tapt.  

— Vi ønsker at skapningene skal fungere som voktere over universitetet, forteller Hjorth & Kjølaas. 

— Universitetsportalen er et monument over akademisk frihet — det å være fri til å tenke og bevege seg i de retningene man selv ønsker — et prinsipp som er under økende press, og av grunnleggende betydning for både forskere og kunstnere. 

Hjorth & Kjølaas

Universitetsportalen av Hjorth & Kjølaas på vei til Bodø før monteringen. Skulpturene veier ni tonn og vil ruve mer enn fem meter over bakken når de er satt sammen.

— En av figurene representerer forskeren, den andre kunstneren.     

Til høsten vil del to av kunstprosjektet, Forskningsreisen – en serie tegninger i nybygget for marinbiologi og akvakultur som viser en forskningsreise til havs, monteres over tre etasjer innendørs i bygget.  

Universitetsportalen monteres på utenfor Noatun på Nord Universitet i Bodø. Foto: Drone Nord

Kunstnerduoen Hjorth & Kjølaas består av Siri Hjorth (Trondheim,1986) og Sebastian Makonnen Kjølaas (Oslo, 1985). De var senest aktuelle med soloutstillingen Mord i parapsykisk selskap på Kunstnerforbundet, og har blant annet vist arbeider ved Nasjonalmuseet, Henie Onstad kunstsenter, Bauhaus Museum og Fondazione Prada. De er innkjøpt av Henie Onstad samlingen, KORO og Oslo kommunes kunstsamling. 

Skulpturene er utført etter modell av Hjorth & Kjølaas i samarbeid med Njål Andreassen, en av Norges fremste treskjærere, og Motved AS ved Hjerleid senter for bygdekultur.   

Prosjektside: