Alle endringer som skjer med kunsten, som plassering, tilstand, skader og eierforhold, skal i regelen meldes inn til KORO. Denne digitale tilbakemeldingstjenesten gjør det enklere å registrere.
Aktuelt

Tjeneste for innrapportering av tilstand på kunsten

Blir kunsten i det offentlige rom tatt vare på? KORO etablerer nå en digital tilbakemeldingsfunksjon for å samle oppdatert informasjon om kunstverkene hos mottakerne.

KORO offentliggjorde våren 2014 en rapport etter et omfattende registreringsprosjekt over tilstanden til statens kunst i offentlige rom. Prosjektet viste blant annet at det er nødvendig å etablere et tettere samarbeid mellom KORO og mottakerinstansene som har kunsten hos seg, for å sikre bedre forvaltning og ivaretakelse av kunst produsert av KORO.

Alle endringer som skjer med kunsten, som plassering, tilstand, skader og eierforhold, skal i regelen meldes inn til KORO. For at denne rapporteringen enkelt skal kunne gjennomføres, har KORO nå laget et tilbakemeldingsskjema, i form av en egen modul som er knyttet til KOROs nye nettside. Tilbakemeldingsfunksjonen kan brukes på flere plattformer, som datamaskin, nettbrett og mobil. Det er tenkt slik at en kan gå rundt på eiendommen, gjerne med mobilen, og fortløpende registrere og rapportere om kunstverkene man har ansvar for på stedet.

Rapporteringen vil bli innhentet puljevis og mottakerinstansene blir kontaktet av KORO med informasjon om hvordan de skal gå frem i dette arbeidet.

Tilbakemelding om kunst fra KORO generelt

Dersom du som publikum, eller ansvarlig for kunst på din arbeidsplass, oppdager feil eller mangler ved kunst fra KORO, er vi svært takknemlige for å få melding om dette.