Mennesker og ærfugler. «Ahoo Ahoo» er et tverrfaglig kunstprosjekt som utforsker og formidler det unike forholdet som har utviklet seg mellom mennesker og ærfugler gjennom århundrer i øyriket Hysvær utenfor Vega. På bildet: Kunstner og fuglevokter Vibeke Steinsholm. Foto: Eva Bakkeslett
Aktuelt

Tildelingene fra LOK 2020 er klare!

En undersøkelse av forholdet mellom menneske og ærfugl, et politisk manifest samt en lydutstilling som viser hvordan reinsdyr kommuniserer, er tre av i alt 39 kunstprosjekt som mottar støtte gjennom KOROs tilskuddsordning LOK (Lokalsamfunnsordningen).

I 2020 skal KORO dele ut 10 millioner kroner i prosjektstøtte. En andel av disse midlene er forbeholdt formidlings- og kompetanseutviklingsprosjekter, men resten skal deles ut som prosjektstøtte til kunstprosjekter initiert av aktører fra kunstfeltet, sivilsamfunnet og lokale og regionale myndigheter.

Det kom inn totalt 170 søknader innen fristen 1. februar 2020. Søknadene ble behandlet av et utvalg som besto av fire interne og to eksterne medlemmer. Utvalget har plukket ut 39 prosjekter som får tilskudd på til sammen 9. 238 000 kroner. Utvalget har bestått av Trude Schjelderup Iversen, Inger Wold Lund, Nora C. Nerdrum, Cecilie Sachs Olsen, Truls Ramberg og Bo Christer Wallström.

Et bredere perspektiv på sosiale og relevante politiske spørsmål, og spesielt problemstillinger knyttet til økologi og bærekraft, er en tydelig tendens hos årets søkere.

– Dette er spørsmål som lenge har preget samfunnsdebatten, og flere søkere berører slike temaer på en original og interessant måte, sier utvalgsmedlem og leder av KOROs kunstseksjon Nora. C. Nerdrum.

Tendensen eksemplifiseres gjennom to kunstprosjekter som mottar støtte i år:

Ahoo Ahoo – Ærfugl og folk på tvers av kulturer tar utgangspunkt i forholdet mellom fugler og folk på Hysvær utenfor Vega i Nordland. Gjennom et eksperimentelt samarbeid med kunstneren Vibeke Steinsholm, den samiske skribenten Rawdna Carita Eira og den norsk/finske kunstnerduoen Karoline Hjort og Riitta Ikonen, vil prosjektet utforske og formidle det unike forholdet som har utviklet seg gjennom århundrer mellom mennesker og ærfugler i øyriket. Tulle Ruth Koefoed-Jespersens Spor er et forprosjekt til en lydutstilling om reinsdyrs kommunikasjon, sørsamisk reindrift og landskap i forandring.

En annen tendens som gjør seg gjeldende, er en tydelig bevissthet rundt medvirkningsprosesser. Flere av prosjektene har et spesielt fokus på inkludering, og mange av søknadene forutsetter aktiv publikumsdeltakelse. I prosjektet Hvordan vil vi leve sammen skal Katrine Meisfjord utvikle et nytt sosialt møtested i uterom i samarbeid med Utekontakten og ungdommer i Kvam herad.

Også innen kommunesektoren oppleves kunstnere som viktige aktører i forbindelse med medvirkningsprosesser og prosjektutvikling knyttet til ulike by- og stedsutviklingsprosesser. Mange større bykommuner har tatt initiativ til ambisiøse satsninger, blant annet Larvik, Skien, Kristiansand og Stavanger, som har fått bevilget støtte til prosjekter i ulike faser. I tillegg har Tromsø og Oslo fått midler til å arbeide videre med prosjekter KORO allerede støtter. Dette er i tråd med KOROs intensjon om å sikre kontinuitet der vi ser at det er et godt potensial til videre utvikling.

– Felles for alle disse prosjektene er at de har bred og solid forankring i kommunestyrene, og at kunstnerne har fått være med på å planlegge utviklingen av steder, plasser og byrom fra et tidlig stadium, sier utvalgsmedlem Truls Ramberg, som til daglig har ansvarlig for KOROs by- og stedsutviklingsprosjekter.

Stavanger kommunes Smartby-satsning har også fått støtte. De skal utvikle ny kunnskap om kunstnernes og kunstens rolle i såkalte smarte byer både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet er et samarbeid med NTNU ved Kunstakademiet i Trondheim og Universitetet i Stavanger

KORO har dessuten gitt tilsagn om støtte til fire formidlings- og kompetanseutviklingsprosjekter med totalt kr. 350.000. Søknadsfristen for denne type tiltak er løpende, og det er fremdeles søkbare midler igjen i 2020. 

Tilskudd til kunstnere, kuratorer og sivilsamfunnsaktører:

Forestillingen i minneparken «Dette er et fint sted»
Søker: Per Jostein Aarsand
Tilskudd: 60.000

SKAUS
Søker: Markus Bråten, Håvard Sagen, Mari Kolbeinson
Tilskudd: 150.000

Live Phote #29 – AMIFF 2020
Søker: Ellida AS
Tilskudd: 100.000

De usynlige / Havet, jorden, Folkets hus.
Søker: Vibeke Frost Andersen
Tilskudd: 50.000

I WILL
Søker: Siri Hermansen
Tilskudd: 175.000

Politisk protest. «I will» er et politisk manifest som tydeliggjør antidemokratiske spenninger i vår tid. Kunstprosjektet vil ta form som 20 flagg i to ulike installasjonsprosjekter, samt en publikasjon. Kunstneren Siri Hermansen står bak prosjektet. Bildet viser flagg 1 i en serie på 20. Foto: Siri Hermansen, design Claudia Sandor.

Hvordan vil vi leve sammen
Søker: Katrine Meisfjord
Tilskudd: 200.000

GEOFYSEN: kunst, klima, samfunn
Søker: Espen Johansen
Tilskudd: 200.000

«Spor» («Tracks»)
Søker: Tulle Ruth Koefoed-Jespersen
Tilskudd: 40.000

Gjenreising av skulpturen «Turisten» i Stamsund
Søker: Trine Johanne Falch
Tilskudd: 400.000

AD_VENT 2020
Søker: Ditteke Waidelich
Tilskudd: 250.000

Kulturkalender. «AD_VENT 2020» består av 24 «luker» med hendelser i det offentlig rom som vil foregå i adventstiden.. Prosjektet er en videreføring fra 2019, og bildet viser en av fjorårets luker: Tallene er malt av kunstner Henrik Placht, og innenfor portene til den gamle krigsskolen i Oslo til foregikk det et arrangement. Foto: Lars Ø Ramberg

Forprosjekt til den 8. Kjerringøy Land Art Biennale 2021
Søker: Ane Øverås
Tilskudd: 80.000

«Leave No Trace» // Open Out Festival 2020
Søker: Open Out
Tilskudd: 100.000

Natten/ Under parken (arb.tittel)
Søker: Sara Eliassen
Tilskudd: 100.000

Gull av gråstein – eller Kunsten å bygge landet
Søker: Stray Dog productions
Tilskudd: 275.000

«From Seed to Sim» i Russland og Norge.
Søker: Pikene på Broen A/S
Tilskudd: 160.000

Nordheimpaviljongen for samtidskunst
Søker: Blakstad Haffner A/S
Tilskudd: 100.000

Designe Dalen
Søker: TrAP (Transcultural Arts Production)
Tilskudd: 200.000

Ahoo Ahoo – Ærfugl og folk på tvers av kulturer
Søker: Eva Bakkeslett
Tilskudd: 170.000

Høyteknologi og humanitet
Søker: Per Hess
Tilskudd: 90.000

Monument
Søker: Vestlandsutstillingen
Tilskudd: 500.000

Håndverkets landskap
Søker: Ola Sendstad
Tilskudd: 450.000

Digitus Revolution
Søker: Steinar Laumann
Tilskudd: 97.000

Smiing på Blisterhaugen
Søker: Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg
Tilskudd: 83.000

Wild Chihuahuas at Home
Søker: Pelle Ask
Tilskudd: 50.000

The One From Far
Søker: Hediyeh Azma
Tilskudd: 100.000

Små monumenter
Søker: Lars Sandås
Tilskudd: 78.000

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner:

Forprosjekt – Kunstverk i Hattfjelldal kommune
Søker: Hattfjelldal Kommune
Tilskudd: 110.000

Kverndalen i nytt lys – forprosjekt kunst
Søker: Skien kommune
Tilskudd: 100.000

SNART! Kristiansand
Søker: Kristiansand kommune
Tilskudd: 400.000

«Forbindelser-elvelangs fra Bø til Norsjø»
Søker: Midt-Telemark kommune
Tilskudd: 90.000

350 | LARVIK
Søker: Larvik kommune
Tilskudd: 500.000

Kunst og byutvikling. I 2021 skal Larvik by feire sitt 350 års jubileum. «350 | LARVIK» ønsker å utfordre, berike og initiere skaperkraft i Larvik by i jubileumsåret 2021, og de vil gjøre det ved hjelp av kunstprosjekter De vil bruke de offentlige rommene i sentrum som arena for kunst- og kulturprosjekter der innbyggerne gjennom egenaktivitet blir en del av resultatet. Kartet viser avgrensningene av sentrumssonene.

Veien tilbake
Søker: Nordre Follo kommune
Tilskudd: 100.000

Ventekunst
Søker: Oslo kommune
Tilskudd: 30.000

«Pyrolab»
Søker: Vestfold og Telemark fylkeskommune
Tilskudd: 700.000

Smart kunst: mot en ny praksis for kunsten og kunstnerens rolle i samfunnet
Søker: Stavanger kommune
Tilskudd: 100.000

Kunst i offentlig rom og byutvikling i Hovinbyen
Søker: Oslo kommune, Kulturetaten
Tilskudd: 1.500.000

Tromsø Sjøfront Laboratorium (TSL)
Søker: Tromsø kommune
Tilskudd: 500.000

Møtet
Søker: Øystre Slidre kommune
Tilskudd: 250.000

Visuelle markørar
Søker: Seljord kommune
Tilskudd: 600.000

Visuelle markører. E134 mellom Hjartdal og Seljord er nylig lagt i tunell, og gamleveien om Nutheim blir nå tilrettelagt som sykkel- og opplevelsesvei. I kunstprosjektet «Visuelle markørar» skal det blant annet lages en ny form for «skilt» langs strekningen, i tillegg til en turguide. Fotoet illustrerer den eksisterende «skiltingen» i området.

Støtte til formidling og kompetanseutviklingstiltak:

Kunstpodden om kunst i offentlig rom
Søker: Cecilie Tyri Holt
Tilskudd: 100.000

EadnámetToo
Søker: Dáiddadállu/Kautokeio Kunstnerkollektiv
Tilskudd: 100.000

Game of Life
Søker: Sigurd Tenningen
Tilskudd: 50.000

Verktøykasse for kunstkonsulenter
Søker: Nordnorsk kunstnersenter
Tilskudd: 100.000

(Prosjektene er listet opp i tilfeldig rekkefølge).

Her er utvalget som har behandlet søknadene:

Utvalget. Årets søknader ble behandlet av et utvalg som besto av fire interne og to eksterne medlemmer. Fra venstre: Cecilie Sachs Olsen, Trude Schjelderup Iversen, Truls Ramberg, Inger Wold Lund og Nora C. Nerdrum. Bo Christer Wallström var ikke til stede under fotograferingen. Foto: Niklas Hart

Trude Schjelderup Iversen er seniorkurator i KORO og doktorand i kunstteori ved Universitetet i Oslo, med avhandlingen The Aesthetics of Empathy. Hun har arbeidet som kurator siden 2001, blant annet som daglig leder i UKS og ved CCS, Bard College i New York. Schjelderup Iversen har publisert fagartikler i en rekke norske og internasjonale antologier, kataloger og bøker om samtidskunst. Egne bøker inkluderer The New Administration of Aesthetics (ed. 2007) og Materialets tale (ed. 2018). I 2018 programmerte hun KOROs første utdanningsmodul Kuratorpraksis + det offentlige rom, et fordypningsprogram delvis co-produsert av professor Suzanne Lacy ved Roski School of Art and Design, University of Southern California (USC).

Inger Wold Lund er billedkunstner og forfatter, bosatt i Berlin. Lund er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, Konstfack i Stockholm og Staatliche Hochschule für Bildende Künste – Städelschule i Frankfurt am Main. Hun har gitt ut bøker på Cappelen Damm og Flamme forlag, samt et utvalg tekster i engelsk språkdrakt på Ugly Duckling Presse i New York. Tekstene hennes har i tillegg blitt oversatt til dansk, fransk og tysk. Lund har deltatt på utstillinger ved blant annet Kunsthal Aarhus, Biennalen for ung kunst i Moskva, Skulpturbiennalen i Oslo og opptrådt ved festivaler som Atonal og Poesifestivalen i Berlin.

Nora C. Nerdrum er kurator og leder for KOROs kunstseksjon. Nerdrum har mange års erfaring som kurator fra ulike deler av kunstfeltet. Siden hun ble ansatt i KORO i 2014, har hun gjennomført prosjekter i ulike offentlige sammenhenger. Flere av disse har dannet grunnlaget for en praksisbasert utforskning av kuratorens rolle i realiseringen av kunst i offentlige rom. Nerdrum er utdannet kunsthistoriker, og skrev hovedfag om den politisk engasjerte nyavantgarden på 1960–70-tallet i Norge. Hun har også en mastergrad i Visual Culture fra England med en kritisk studie av TV-mediets potensiale som forum for samtidskunst. Hun har virket som kritiker og skribent, og har styreverv i kunstkritikk.no og norsk kuratorforening. 

Cecilie Sachs Olsen er postdoktor ved Centre for the GeoHumanities ved Royal Holloway, University of London, hvor hun forsker på hvordan kunst og kunstfeltet kan bidra til ny forståelse av urbane rom og bidra til utviklingen av nye metoder for medvirkning i byplanleggingsprosesser. Hun er også praktiserende kunstner og kurator med særlig interesse for levende kunst i tverrestetiske formater som skaper nye forbindelser mellom det kunstneriske, det sosiale og det urbane. Cecilie er initiativtaker til kunsterkollektivet zURBS og kunstnerduoen Sachs/Westerdahl, og har utarbeidet og ledet over 40 kunstprosjekter i byer rundt om i Europa. Hun var også en av sjefskuratorene for Oslo Arkitekturtriennale i 2019.

Truls Ramberg har ansvar for by- og stedsutviklingsprosjekter i KORO. Ramberg er utdannet kunsthistoriker og har vært kunstkritiker, blant annet i Aftenposten og Kunstkritikk.no, og kurator og prosjektleder ved Norsk design og arkitektursenter. Han har også vært ansatt som høgskolelektor ved Kunsthøgskolen i Oslo og Arkitektur og designhøgskolen i Oslo. Ramberg har tidligere vært kunstnerisk leder ved Norske Grafikere. For tiden er han, ved siden av jobben i KORO, også i gang med en Master i Urbanisme ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo.

Bo Krister Wallström har lang erfaring med å jobbe med kunst til ulike offentlige kontekster og miljøer. Han er utdannet billedkunstner ved akademiene i Bergen, Berlin og Krakow. I årene mellom 2008-2018 ledet Wallström KOROs arbeid med kunstordningen URO, med produksjonsbistand til bl.a. Liberté av Lars Ramberg, Untuned Bell av AK Dolven, Studie av regjeringskvartalet av Jumana Manna, Solspeilet av Martin Andersen, Ishuset av Kjell Erik Ruud og Kongolandsbyen (EAL) av Fadlabi og Lars Cuzner; i tillegg til produksjon av verker og prosjekter i statlige nybygg som for eksempel Trondheim fengsel.