Iver Jåks er kjent for sitt arbeid i spennet mellom internasjonal samtidskunst og samisk håndverks- og kunsttradisjon. Skulpturen Framhornet befinner seg på Teorifagbygget ved UiT, som huser den nest største samlingen av Jåks skulpturer, grafikk og tegninger i Norge. Foto: Guri Dah

Lån av kunstverk

På forespørsel kan KORO låne ut kunst fra samlingen til temporære utstillinger. Søknad om å få låne kunst må være mottatt minimum seks måneder før utstillingen finner sted. 

Forespørsler om å låne kunst skal inneholde opplysninger om: 

• Utstillingssted, -periode og -tittel 
• Beskrivelse av utstillingskonseptet 
• Kunstner og tittel på kunstverk 
• Standard klima- og sikkerhetsrapport  

Kontrakt utformes av KORO. Det forutsettes at den som låner, dekker alle kostnader og selv tar ansvar for emballering, transport og forsikring. 
KORO vurderer søknadene utfra visse kriterier, og er endelig beslutningstaker. 

Henvendelser med søknad kan sendes til en av våre ansatte i seksjon for kunstforvaltning.