Gardar Eide Einarssons lysskilt på Kunsthøgskolen i Oslo ble tildelt skolen gjennom KOROs LES-ordning i 2010. Kunstverket This is it er basert på en scenedekorasjon fra turneen Michael Jackson aldri rakk å gjennomføre før han døde. Kunstverket forteller også en annen viktig historie: Man trenger ikke lete etter ledig veggplass for å få plassere kunst. Foto: KORO
Aktuelt

Søk om kunst til din arbeidsplass

Jobber du i en statlig virksomhet som holder til i leide lokaler eller eldre statsbygg? Da kvalifiserer dere til å søke om kunst gjennom KOROs LES-ordning.

Mange vet at det som oftest følger penger til kunst når Staten bygger, men siden 2000 har KORO også gjennomført nærmere 120 kunstprosjekter i eldre statsbygg og i bygg der staten er leietaker. Hvert eneste prosjekt tilpasses virksomheten og arkitekturen det skal inngå i, og innebærer alt fra bygningsintegrerte prosjekter til innkjøp av eksisterende kunst.

Kunstprosjektene gjennomføres av KORO, i tett dialog med ledelse og ansatte i virksomheten.

Søknadsfristen gikk ut tirsdag 2. februar 2021.

Ofte stilte spørsmål om LES:

Ja, det er mulig å søke igjen, og det har skjedd flere ganger at en institusjon har fått tildelt kunst i andre omgang.
Hvor mange virksomheter som søker om kunst og hvor mange som får tildelt, vil variere fra tildeling til tildeling.
Første kontakt vil ofte skje i form av en befaring på stedet og et møte med institusjonen. Formålet med møtet er felles informasjonsutveksling og en overordnet samtale om hva offentlig kunst kan være. Arbeidet med å jobbe frem forslag til et kunstprosjekt vil skje i aktiv og løpende dialog med mottakerinstitusjonen. Dialogen med institusjonen fortsetter frem til verket er levert og på plass. Samarbeidet avrundes gjerne med en hyggelig markering, som gir anledning til å formidle prosjektet til virksomhetens ansatte.
Det vil avhenge dels av om bygget er ferdigstilt eller fortsatt er under oppføring, og dels av hva slags kunstprosjekt som planlegges – om det er innkjøp av eksisterende kunst eller en stedsspesifikk nyproduksjon. Gjennomføringstiden for det enkelte prosjektet kan være inntil 1-2 år avhengig av prosjektets størrelse.
KOROs arbeid med behandling av søknader vil starte opp umiddelbart etter at søknadsfristen er utløpt og pågå utover våren. Tidspunkt for ferdigstilling av arbeidet vil avhenge av hvor omfattende søknadsmassen er. Samtlige søkere vil få beskjed om tildeling eller avslag.

Institusjonen tildeles et kunstprosjekt. Det kan være innkjøp av allerede eksisterende kunst, ett eller flere verk, eller et helt nytt kunstverk laget spesielt til institusjonen. Er leiekontrakten langvarig og bygget fremdeles under planlegging eller bygging når KORO kommer inn, kan det i enkelte tilfeller åpnes opp for ett eller flere bygningsintegrerte kunstverk.

Utfylling av søknadsskjemaet: post@koro.no

Telefon: 22 99 11 99

Kunstfaglige spørsmål:

Elisabeth Tetens Jahn: etj@koro.no Anna Katharina Haukeland: akh@koro.no