Eline McGeorges papirarbeid montert på veggen i et travelt vrimleområde på NHH. Foto: Pål Hoff
Aktuelt

Savnet kunstverk på Norges Handelshøyskole i Bergen

I 2021 fikk NHH Bergen flere nye kunstverk til sin tradisjonsrike bygning. I sommer ble det oppdaget at et av disse kunstverkene er fjernet fra veggen. KORO og NHH ønsker sterkt å få det tilbake. 

Eline McGeorges kunstverk When Species Meet, Biomatic, Hand and Seeds er et papirarbeid som ble kjøpt inn spesielt til NHH. Verket ble montert på veggen i et travelt og sentralt område av skolen, men er nå er fjernet fra veggen. Kunstverket inngikk i et nytt kunstprosjekt ved skolen, der skolens tradisjoner og rike historie utgjorde bakteppet. Prosjektet fikk tittelen Sammenvevinger på tvers av tid og omfattet blant annet nye og oppdaterte skilt og ny plassering av eksisterende kunstverk, i tillegg til nye kunstverk laget spesielt for skolen. Målet var å skape en forbindelse mellom skolens samling av eldre kunst til de nye, og å veve de ulike tidene og uttrykkene som kunsten representerer inn i både arkitekturen og interiør. Les mer om kunstprosjektet og verkene her.  

– Kunstverket er statens eiendom, og tyveri blir rutinemessig politianmeldt, sier KOROs direktør Sigurd Sverdrup Sandmo. Det viktigste for både KORO, NHH og kunstneren er likevel å få verket tilbake. Dersom noen sitter på informasjon om verket , eller på noen måte kan bidra til at det kommer til rette, kan Eivind Drange ved NHH kontaktes.  

Eline McGeorge (f. 1970, Oslo)  jobber med collage, montasje og vev. Hun ser på kunsten og fiksjonen som en mulighet til å rekonfigurere og bidra til politisk tenkning. When Species Meet, Biomatic Hand and Seeds fra 2015 ble kjøpt inn spesielt for NHH. Foto: Pål Hoff

– KOROs samfunnsoppdrag er å sørge for at kunsten skal være tilgjengelig for flest mulig, fordi den eies av oss alle. Det er en annen risiko med kunst i offentlige miljøer enn om kunsten vises på eksempelvis museer eller gallerier. Erfaringsmessig er det likevel svært sjeldent vi opplever tyveri eller hærverk på kunstverkene våre. Men når det først skjer, tar vi det alvorlig fordi det handler om fellesskapets verdier og eiendom. Både KORO og Eline McGeorge synes denne saken er trist, sier leder for KOROs forvaltningsseksjon Satiness Eisele.