Research pågår!

En workshop markerte oppstarten på KOROs samarbeid med OCA.

Under gårsdagens workshop ble ideer utvekslet og tanker luftet. Temaet var hvordan «Cultural Workers» kan belyse spørsmålene og utfordringene Sannhets- og forsoningskommisjonen i Norge/Sápmi aktualiserer når de skal granske fornorskingspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner. Foto: Anne Christine Schjetne

Fra og med nå og frem til 2022 skal OCA og KORO gjøre tre nye kunstprosjekter i anledning Sannhets- og forsoningskommisjons arbeid. Kommisjonen ble opprettet av Stortingets presidentskap i 2017 og skal granske fornorskingspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner. KOROs samarbeid med OCA har ikke formell tilknytning til kommisjonen, men gjøres i samme tidsrom, og utforsker kunstens mulighet til å belyse spørsmålene og utfordringene en slik kommisjon vil aktualisere.

Denne første tiden av samarbeidet vil preges av research, og som en del av denne innhentingsfasen hadde de ansatte i KORO og OCA en workshop med den LA-baserte kunstneren Carolina Caycedo.

Carolina er blant annet utdannet fra Roski School of Art and Design, University of Southern California – som KORO nylig jobbet sammen med i forbindelse med kuratorprogrammet Kuratorpraksis + det offentlige rom. Caycedo har vært opptatt av og arbeidet mye med tematikk rundt naturresurser, og spesielt vannrettigheter. I anledning OCAs residency program har hun besøkt og snakket med flere av sannhetskommisjonens medlemmer her i Norge. Carolina ga oss også et innblikk i hvordan hun har vært involvert i den colombianske sannhetskommisjonens arbeid. Samlet ga gruppearbeidet oss flere interessante perspektiver og vekket mange tankevekkende spørsmål som vi tar med oss i arbeidet videre.

Er du interessert i Carolina Caycedos kunstnerskap? Hør hennes åpen forelesning på OCA onsdag 26. juni