Opning: Signe Solbergs kunstprosjekt til Norsk helsearkiv