I Marte Johnsliens store, skulpturelle takinstallasjon ser vi dråpeformede kolber av farget glass, som likner honningdråper fra bikubelignende former i taket. Honningdogg gir oss en påminnelse om naturens tilstedeværelse, lik ekte kolonier av insekter som av og til etablerer seg i hus. At biene de senere år er blitt et symbol på de klimautfordringer verden står overfor, er et annet tankevekkende aspekt ved kunstverket. Foto: Øystein Thorvaldsen.
Aktuelt

Offisiell åpning av nye Campus Ås


Hele 21 kunstnere har skapt kunst spesielt til nye Veterinærhøgskolen (NMBU) og Veterinærinstituttet. Onsdag 1. september er det offisiell åpning av nye Campus Ås. Spørsmål om klima står sentralt i flere av kunstverkene.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås har fått teknisk avanserte bygg, fantastiske uteområder og en stor samling kunst. Det nye veterinærbygget er en samlokalisering av Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Campus Ås.

– Samtidskunsten har i seg å speile oss og den verden vi er del av. Når klimaendringer, bærekraft og vårt forhold til naturen er vår tids største utfordring, blir det naturligvis også en sentral del av samtalen rundt kunsten, sier kunstkonsulent Trond Hugo Haugen. Han har ledet arbeidet med kunsten sammen med kunstkonsulent Robert Johansson og prosjektansvarlig Elisabeth Tetens Jahn i KORO.

Den tyske kunstneren Kathrin Schlegel plukket en bit lav fra det gamle tuntreet på campus og brukte den som utgangspunkt for skulpturens form. Lav er en biologisk indikator på hvordan mennesket behandler naturen og miljøet. Foto: Øystein Thorvaldsen.

Det finnes også en annen grunn til at kunsten på Campus Ås berører disse spørsmålene:

Samlokaliseringen av Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen har Norges største tverrfaglige fagmiljø innen dyrehelse i landbruket, fiskerinæringen og hjemmet. Utendørs reflekterer kunsten hele virksomheten på campus. Innendørs knytter kunsten seg nærmere veterinærfaget.

Apichaya Wanthiang inntar rommets  tre vegger med det monumentalt maleriet Everything Flows er en personlig refleksjon over et alvorlig tema: lokale konsekvenser av klimaendringer og verdenssamfunnets ansvar for og håndtering av naturkatastrofer. På gulvet, møbelet The Loop. Foto: Øystein Thorvaldsen.

Se alle kunstverkene og les mer om kunstprosjektet her.

Fakta om Campus ÅS

 • Flyttingen av Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen fra Adamstuen i Oslo, er så langt en av de største i forsknings -og universitetssektoren i Norge.
 • Det nye veterinærbygget er en samlokalisering av Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Campus Ås.
 • Bygget består av åtte sammenknyttede bygninger med til sammen 2400 rom. Brutto bygningsareal er 63000 kvm.
 • Byggherre: Statsbygg
 • Kunstbudsjett: 17 millioner
 • Offisiell åpning: 1. september 2021

Disse kunstnerne har produsert
kunst til nye Campus Ås

 • Aurora Sander (Ellinor Aurora Aasgaard & Bror Sander Berg Størseth)
 • Gunvor Nervold Antonsen
 • Hanan Benammar
 • Dewar & Gicquel
 • Jon Gundersen & Elise Storsveen
 • Marte Johnslien
 • Maren Dagny Juell
 • Marthe Karen Kampen & Johannes B. Hansen
 • Steinar Haga Kristiansen
 • Lotte Konow Lund
 • Line B. Løkken
 • Lars Morell
 • Bjørn Mortensen
 • Sandra Mujinga
 • Kathrin Schlegel
 • Anders Smebye
 • Apichaya Wanthiang