Anne-Karin Furunes arbeider hovedsakelig med portrett av mennesker, i en perforeringsteknikk på store duker og aluminiumsplater. Alle foto: Ann Kristin Balto/Norsk Polarinstitutt
Aktuelt

Polarforskere hedres i Framsenteret

Når besøkende og ansatte i Framsenteret i Tromsø beveger seg inn i Lysgården blir de møtt av to store søyler i hver sin ende av rommet. Ved hjelp av perforerte aluminiumsplater har kunstner Anne-Karin Furunes portrettert Hanna Resvoll-Holmsen og Per Savio, to pionerer innen polarforskning.

Resvoll-Holmsen, født i Vågå i Oppland i 1873, var blant de første i Norge som skrev hovedfagsoppgave i botanikk. I 1907 dro hun på feltarbeid til Svalbard og deltok som botaniker på Fyrst Albert I av Monacos ekspedisjon, og hun ble dermed den første kvinnelige norske forsker på Svalbard. Året etter, i 1907, finansierte og utstyrte hun sin egen ekspedisjon og samlet inn planter og undersøkte vegetasjonsforholdene en rekke steder på Svalbard. Hanna Resvoll-Holmsen ble en av våre første naturvernere, og etterlot seg på den måten en arv vi i dag kan være takknemlige for.

Per Savio ble født på Sandnes i Sør-Varanger i 1877, i en sjøsamisk familie. I 1898 var han med det britiske skipet Southern Cross på dets ferd fra London til Antarktis. Ekspedisjonen var banebrytende i bruk av hunder og sleder i Antarktis, og Savio var med som hundepasser. På denne ekspedisjonen deltok han på den første overnattingen noensinne på det antarktiske fastlandet. Under en ny ekspedisjon i 1990, nådde Carsten Borchgrevink, William Colbeck og Savio med slede det sørligste punktet som til da var nådd av mennesker. De gjenoppdaget også Hvalbukta, som skulle bli utgangspunktet for Roald Amundsens ekspedisjon elleve år senere.

Anne-Karin Furunes er en av Norges internasjonalt mest kjente kunstnere, med flest utstillinger i de nordiske landene, Italia, Australia og USA. Hun arbeider hovedsakelig med portrett av mennesker, i en perforeringsteknikk på store duker og aluminiumsplater. Furunes utforsker det menneskelige ansiktet følsomt og nærgående, med et blikk for det uvanlige. Arbeidene preges av å være direkte og enkle, med stor menneskelig tilstedeværelse.

Kunsten i Framsenteret viser Furunes’ erfaring med arbeid i det offentlige rom. Hun har evne til å forbinde en enkel teknikk med et kunstnerisk uttrykk, og gir et veldig personlig bidrag til atriumets arkitektoniske helhet.

Claes Søderquist har vært kurator på prosjektet. Han har mangeårig erfaring som kurator i det offentlige rom og står blant annet bak kunsten til Telenorbygget og A-hus.